Sotsiaaltöö valdkonnas toimus talvine lõpuaktus

22. veebruaril toimus lõpuaktus Haapsalu Kutsehariduskeskuses sotsiaaltöö ja nõustamise õppekavarühmas. Lõpetajateks olid 24 täiskasvanud õppijat, kellest 17 tegevusjuhendaja ja 7 hooldustöö erialalt.

Tegevusjuhendajaid on HKHK-s õpetatud alates 2018. aastast – seega lõpetas alles I lend. Õppekava on seotud oskustega, mida on vaja hoolekandeasutuses klientidega tegelemisel – sotsiaalsete oskuste ja tegevusvõime arendamine, juhendamine igapäevaelu ja vabaaja tegevustes, toetamine õppimisel ja töötamisel ning tugivõrgustiku loomine.

HKHK tegevusjuhendajate õpperühma kohta võib küll öelda, et nad on tõelised elukestvad õppijad ning õppida pole kunagi liiga hilja. Rühma keskmine vanus on 52 aastat ning vanimal teadmiste kogujal on aastaid koguni üle 70.

Hooldustöö eriala on Haapsalus õpitud alates 2014. aastast. Õppevorme ja õppekavasid olnud erinevaid. On õpitud 3. ja 4. taseme õppekavadelõppetöö pikkus on on olnud 1 või 2 aastat. Viimastel aastatel on lisandunud töökohapõhine õppevorm, kus kooli poole pöörduvad ettevõtted konkreetse  sooviga oma töötajate koolitamiseks. Seekordne hooldustöötajate õppegrupp oli tervenisti pärit Hiiumaalt ning koosnes Tohvri Hooldekodu ja Samaaria Misjoni hooldustöö tegijatest.

Fotol tegevusjuhendaja eriala lõpetanud Evi lõpuaktuse päeval koos lõputunnistuse ja kursusekaaslastega