Stressijuhtimine hooldustöötajatele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 20 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: isikuareng

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, Läänemaa

Koolituse läbiviimise aeg: 16.10 – 06.11, kell 16:00 -18:15. Koolitus toimub esmaspäeviti ja neljapäeviti.

Koolitaja Reet Saareväli. Koolitaja töötab Haapsalu kutsehariduskeskuses koolipsühholoogina alates 2005 aastast. On lõpetanud Tallinna Ülikooli ja omab magistrikraadi pedagoogikas, on lõpetanud Professionaalse Psühholoogia Erakooli psühholoogilise nõustajana ning läbinud Vilniuse Ülikooli juures psühhodünaamilise grupiterapeudi õppe.

Sihtrühm: klienditeenindajad, bürootöötajad, hooldustöötajad, tegevusjuhendajad, Õppijad vanuses 50+, kes vajavad täiendkoolitust oma konkurentsivõime suurendamiseks. Inimesed, kes tunnevad, et alanenud eneseusk ja –hinnang võib saada takistuseks töö leidmisel ja tööle asumisel.

Eesmärk ja väljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

  • Tajub endas ära esimesi märke stressi ilmnemisel ja mõistab stressi olemust.
  • Jälgib oma mõtteid ja hoiab neid positiivses fookuses, liikudes rohkem looduses ja olles füüsiliselt aktiivne.
  • Kasutab eneseregulatsiooni võtteid stressiga toimetulekuks.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

  • Stressi olemus
  • Ärevus ja muretsemine
  • Mõtlemise seos stressiga
  • Eneseregulatsioon

Grupi suurus: 12 inimest

Info ja registreerimine koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee, 666 1745, 508 1016.

Õppekava

Osaleja avaldus

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda ka HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita avaldus, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus (motivatsioonikiri Teie avaldusel). Avaldust ei pea veel allkirjastama. Täidetud avaldust ootame tagasi aadressil koolitused@hkhk.edu.ee. Teiega võetakse ühendust.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram