Kuidas lahendada konfliktseid olukordi ja suhtlemistõrkeid

Koolitaja Merit Lage
Koolitaja Merit Lage

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Õppekavarühm: majutamine ja toitlustamine

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3 , Uuemõisa, I korrus 113

Koolituse läbiviimise aeg: 22. veebruar (R),  kell 10:00

Koolitaja: Merit Lage, gestaltpsühhoterapeut ja koolitaja

Sihtrühm: koolitus sobib laiadele gruppidele. Õppele on oodatud kõik inimestega töötavate elukutsete esindajad

Eesmärk ja väljund:

  • saab aru psühholoogiliste tasandite dünaamikast ning analüüsib nende tugevusi ja arenguvõimalusi enda rollis;
  • analüüsib ja valib suhtlemisstrateegiaid vastaval situatsioonile;
  • saab paremini aru vastutuse dünaamikast keelekasutusest;
  • on teadlik C. Rogersi mudelist ning oskab mudelit kasutada;

Kursuse teemad:

Suhtlemiskompetentside alus
Psühholoogilised tasandid inimestega töös
Professionaalne ja interpersonaalne tasand
Personaalne tasand ja selle mõju

Suhtlemisstrateegiad ja nende valik vastavalt situatsioonile?
Vastutuse dünaamika selges eneseväljenduses, kehtestamine
Konfliktsed olukorrad ja suhtlemistõrked neis.

Kuidas konfliktidega toime tulla?

Konflikti emotsionaalne dünaamika
Carl Rogersi baasmudel inimestega töös ja juhtimisel
Mudeli rakendamise võimalused

Grupi suurus: 6 inimest

Maksumus: 50 eurot

Info ja registreerimine: koolitusjuht Ingrit Kera, ingrit.kera@hkhk.edu.ee Telefon: 6661745

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korraga.

Õppekava

Registreerin koolitusele