Surma ja leina teemadega toimetulek abistavas ametis

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 20 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine

Koolituse läbiviimise koht: Läänemaa Haigla, Vaba tn 6, Haapsalu

Koolituse läbiviimise aeg: 23. ja 24.aprill, kell 9:15 – 17:20

Koolitaja on Naatan Haamer.  Naatan Haamer on töötanud hingehoidjana haiglas üle 25 aasta. Pereterapeudina pöörab ta oma tegevuses erilist tähelepanu ka patsiendi perede toetamisele. Oma kogemusi ja teadmisi jagab ta õpetades üliõpilasi ja koolitades erinevaid meditsiini ja sotsiaalvaldkonnas töötavaid inimesi. Superviisorina pakub  ta  tuge väga mitmetes inimestega seotud ametites tegutsevatele professionaalidele. Vaimulikuna on tal tihe kokkupuude surma ja leina teemadega. Kriisinõustajana  on ta pakkunud pikaaegselt tuge raskete läbielamiste ja kaotuste järgselt nii lastele kui täiskasvanutele.

Sihtrühm: koolitus on suunatud Läänemaa Haigla töötajatele, kes puutuvad kokku surma ja leinaga, nt  hooldustöötajad (vajadusel ka medõed jt). Sihtgrupp on erineva töökogemuse ja haridustasemega  (enamasti vanuses 50+).

Eesmärk ja õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija

 • Mõistab oma elust loobuva inimese ja tema lähedaste maailma ning nende käitumist.
 • Kasutab eneseregulatsiooni jm toetavaid suhtlusviise ja abistavaid võtteid toimetulekul emotsionaalselt keerukate olukordadega ning teab enese taastamise võimalusi

Kursuse teemad täpsemalt õppekavas:

 • Surma ja suremisega seotud hoiakud ja nende kujunemine
 • Suhtlemine parandamatu haige või sureva inimesega
 • Oma elust loobumise protsessi dünaamika
 • Oma elu kokkuvõtva inimese olukord ja vajadused
 • Elust loobumise protsessi mõju peresuhetele ja abistavale personalile
 • Kuidas saab meditsiiniline ja hoolduspersonal toetada enda elu leinavat inimest
 • Surnuga seotud käitumisjuhised ja põhihoiakud
 • Raskelt haige perekonnaga suhtlemine
 • Surnu lähedastega suhtlemine
 • Mis on kriis ja kuidas see väljendub
 • Käitumine kriisis inimesega ja tema toetamine
 • Abistava personali toimetuleku võimalused emotsionaalselt keerukate olukordadega ja enese taastamise võimalused.

Grupi suurus: 12 inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram