Täienduskoolitus hooldustöötajatele – vananemine, eaka ja surija hooldus

Registreerin koolitusele

Koolituse maht: 30 akadeemilist tundi (10 õppetundi auditoorset töö ja 20 akad tundi praktilist õpet)

Õppekavarühm: eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, õpperuum 112 või hooldustöö klass (hostel, 024)

UUS! Koolituse läbiviimise aeg: 19. november kuni 7. detsember, kell 16:00-20:00

Koolitaja on Anu Saar. Anu töötab (al 2012)  Käina Tervisekeskus OÜ pereõena, tema põhilised tegevusvaldkonnad on  olnud tervishoid ja sotsiaaltöö. Alates 2013 on ta Haapsalu KHK hooldustöö valdkonna kutseõpetaja ja koolitaja.

Sihtrühm: erineva töökogemuse ja haridustasemega sotsiaalhoolduse valdkonnas töötavad isikud: sotsiaalhooldajad, omavalitsuste sotsiaaltöötajad ja eakate tugiisikud. Omaste hooldajad või koduhooldusteenuse pakkujad. Inimesed kes soovivad tulevikus töötada eakate hooldusasutustes.

Õppe alustamise nõuded: soovitavalt põhiharidus ja huvi antud valdkonna vastu.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

  • mõistab  vananemisega seotud muutusi organismis lähtuvalt vananemise protsessist
  • märkab eaka terviseprobleeme, abistab ja juhendab eakat igapäevaelus toimetulekul lähtuvalt eetikast
  • hooldab surijat erinevatel eluetappidel lähtuvalt eetikast.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

  • Vananemine
  • Toimetulekuprobleemid ja abistamine
  • Surija hooldus

Grupi suurus: 12 inimest

Õppekava

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram