Täienduskoolitus hooldustöötajatele – vananemine, eaka ja surija hooldus

Koolitaja Jana Raag

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 30 akadeemilist tundi (10 õppetundi auditoorset töö ja 20 akad tundi praktilist õpet)

Õppekavarühm: eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Hooldustöö klass (hostel, 024)

Koolituse läbiviimise aeg: 07.11 – 30.11.17, kell 13:15 – 17:20. Koolitus toimub teisipäeviti ja neljapäeviti (õppepäevad on: 7., 9., 14., 16., 21. ja viimane on 30.11).

Koolitaja on Jana Raag. Jana on lõpetanud Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži tervisejuhi eriala ning tal on Tallinna Meditsiinikooli diplom – rakenduskõrgharidus õenduse erialal. Ta on Haapsalu Kutsehariduskeskuse hooldustöö õpetaja ja kogemustega koolitaja.

Sihtrühm: erineva töökogemuse ja haridustasemega sotsiaalhoolduse valdkonnas töötavad isikud: sotsiaalhooldajad, omavalitsuste sotsiaaltöötajad ja eakate tugiisikud. Omaste hooldajad või koduhooldusteenuse pakkujad. Inimesed kes soovivad tulevikus töötada eakate hooldusasutustes.

Õppe alustamise nõuded: soovitavalt põhiharidus ja huvi antud valdkonna vastu.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

  • mõistab  vananemisega seotud muutusi organismis lähtuvalt vananemise protsessist
  • märkab eaka terviseprobleeme, abistab ja juhendab eakat igapäevaelus toimetulekul lähtuvalt eetikast
  • hooldab surijat erinevatel eluetappidel lähtuvalt eetikast.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

  • Vananemine
  • Toimetulekuprobleemid ja abistamine
  • Surija hooldus

Grupi suurus: 12 inimest

Info ja registreerimine koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee, 666 1745, 521 8963.

Õppekava

Osaleja avaldus

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda ka HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita avaldus, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus (motivatsioonikiri Teie avaldusel). Avaldust ei pea veel allkirjastama. Täidetud avaldust ootame tagasi aadressil koolitused@hkhk.edu.ee. Teiega võetakse ühendust.

Registreerin koolitusele