Täienduskoolitus kokkadele – magustoidud

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolitaja Kaire Raba

Koolituse maht: 32 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: kokandus

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, Haapsalu. Õppeköök 123. Õppeköök on mõeldud kokavaldkonna õppe elluviimiseks, olemas on töökohad ja vajalikud vahendid. Õppeköögis on vahetusjalatsid kohustuslikud.

UUS AEG! Koolituse läbiviimise aeg: 27.11 – 19.12.19 (K, N), kell 17:00-20:00

Koolitaja on Kaire Raba. Koolitaja on lõpetanud  (1995) toitlustusettevõtte juhtimise ja töökorraldamise erialal ning keemiateaduskonna  insener-tehnoloog toitlustusvaldkonnas. Ta on Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu koolitus-  hindamiskomisjonide liige (2010). Restoran Grand Holm Marina projektijuht- restorani käivitaja. Koolitus- ja konsultatsioonifirma KR Food Consult OÜ juht.

Sihtrühm: abikokad, kokad või teised erialase tasemehariduseta toitlustusteeninduses valdkonnas töötavad täiskasvanud, kes soovivad toiduvalmistamise valdkonnas oma teadmisi ning oskusi täiendada ja parandada. Aga ka erialaste oskusteta inimesed, kes soovivad töötada toitlustusettevõttes (sh nt hooajaliselt või ka osalise koormusega) või saada täiendavaid tööalaseid teadmisi.

Õppe alustamise nõuded: soovitav on seos toitlustusvaldkonnaga

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

  • kasutab uudseid tehnoloogiaid, seadmeid ja vahendeid ning järgib toidu tehnoloogilist kaarti ja hügieeninõudeid magustoitude valmistamisel;
  • valib õige tooraine ja valmistab erinevaid tervislikke magustoite, desserte ja järelroogasid, õigeid töövõtteid kasutades ning koostab kalkulatsiooni-ja tehnoloogilise kaardi.

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas

  • Magustoitude liigitus ja erinevate magustoitude menüüdesse sobitamine, hügieeninõuded
  • Tooraine tundmine ja selle kasutamise võimalused roogade valmistamisel lähtudes tervisliku toitumise põhimõtetest.
  • Õigete seadmete ja töövõtete kasutamine magustoitude valmistamisel.
  • Erinevate magustoitude valmistamine ning serveerimine

Grupi suurus: 10 inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid. Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram