Täienduskoolitus kokkadele – suupistete valmistamine erinevatele üritustele

Koolitaja Kaire Raba
Koolitaja Kaire Raba

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: kokandus

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Õppeköök 123

Koolituse läbiviimise aeg: 4., 6. märts, 14. ja 15. märts, 18. ja 20. märts, 27. ja 28. märts, kell 17:00-21:00

Koolitajad on Kaire Raba. Kaire lõpetas (1995) toitlustusettevõtte juhtimise ja töökorraldamise erialal ja on keemiateaduskonna lõpetanud insener-tehnoloog toitlustusvaldkonnas. Ta on Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu  koolitus-  hindamiskomisjonide liige (2010). Restoran Grand Holm Marina projektijuht- restorani käivitaja. Koolitus- ja konsultatsioonifirma KR Food Consult OÜ juht.

Sihtrühm: abikokad, kokad või teised erialase tasemehariduseta toitlustusteeninduses valdkonnas töötavad täiskasvanud, kes soovivad toiduvalmistamise valdkonnas oma teadmisi ning oskusi täiendada ja parandada. Aga ka erialaste oskusteta inimesed, kes soovivad oma töötada toitlustusettevõttes (sh nt hooajaliselt või ka osalise koormusega) või saada täiendavaid tööalaseid teadmisi, aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.

Õppe alustamise nõuded: eeldatakse toitlustusalaseid põhiteadmisi ja -oskusi ning toitlustuses töötamise kogemus.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

  • Täidab enesekontrolli tegevusi, lähtudes nõuetest;
  • Töötab iseseisvalt ja ka meeskonnas ratsionaalselt, korraldades ja planeerides aega;
  • Valmistab suupisteid vastavalt klientide vajadustele ja soovile ning planeerib eri tüüpi laudade katmist vastavalt kliendi vajadustele, soovidele ja sündmusele.

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas:

  • Erinevad suupistelauad
  • Menüüde koostamise eripära erinevatele laudadele
  • Tooraine valimine ja ettevalmistamine suupistete valmistamiseks
  • Erinevate soolaste suupistete valmistamine
  • Erinevate magusate suupistete valmistamine
  • Soolaste ja magusate suupistete küpsetamine
  • Jookide valmistamine – külmad ja kuumad va kohv

Grupi suurus: 12 inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram