Taimekasvatusest teenindajatele. Sibultaimed ja turbaaed

Koolitajad Ülle Ojamäe ja Liina Krips

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi (24 õppetundi auditoorset tööd ja 16 õppetundi on praktilist õpet)

Õppekavarühm: aiandus

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa (õpperuum 201). Praktiline õpe toimub välitingimustes. Õppekäik

Koolituse läbiviimise aeg: 06.09-04.10.17, kl 17.00 – 20.00 (õppekäigud on 6-8 õppetundi pikad)

Koolitajad on Liina Krips ja Ülle Ojamäe. Koolitaja Liina Krips töötab haridussüsteemis õpetaja ja nõustajana alates 2006. Liina on hobiaednik ning 2017. aasta veebruaris lõpetas Hiiumaa Ametikoolis maastikuehitaja eriala. Koolitaja Ülle Ojamäe töötab HKHKs õpetajana ja õppedirektorina alates 2002. Ülle on samuti hobiaednik ning 2017. aasta veebruaris lõpetas Hiiumaa Ametikoolis maastikuehitaja eriala. Aiandusteemadel on mõlemad koolitajad koolitanud alates aastast 2016.

Sihtrühm: kursus sobib algajatele aednikele, kes vajavad taimekasvatuse alaseid teadmisi. Kinnisvarahoolduses töötavatele inimestele, kel puuduvad teadmised taimekasvatusest ning haljastuses töötavatele erihariduseta inimestele. Oodatud on aianduspoodide – ja kaubanduskeskuste müüjad/konsultandid, väikeettevõtjad jt.

Eesmärk ja väljund: koolituse lõpuks õppija rakendab õigeid agrotehnilisi töövõtteid sibullillede istutamisel ja turbaaia rajamisel ning oskab leida vajalikku informatsiooni.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

  • Sibullilled. Tuntud ja vähemtuntud sibullillede tutvustus
  • Sibullillede peenra kavandamine ja rajamise põhimõtted
  • Sibullillede istutamine, kasvatamine ja hooldamine (agrotehnika)
  • Turbapeenrasse sobilike taimeliikide tutvustus
  • Turbapeenra kavandamine ja rajamise põhimõtted
  • Turbataimede istutamine, kasvatamine ja hooldamine (agrotehnika)

Grupi suurus: 12 inimest

Info ja registreerimine koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee, 666 1745, 521 8963.

Õppekava

Osaleja avaldus

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda ka HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita avaldus, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus (motivatsioonikiri Teie avaldusel). Avaldust ei pea veel allkirjastama. Täidetud avaldust ootame tagasi aadressil koolitused@hkhk.edu.ee. Teiega võetakse ühendust.

 

Registreerin koolitusele