Taimekasvatusest teenindajatele – turbapeenra rajamine

Ülle Ojamäe Koolitaja töötab õpetajana ja õppejuhina alates 2002. Ülle on hobiaednik ning on lõpetanud Hiiumaa Ametikoolis maastikuehitaja eriala. Omab magistrikraadi pedagoogika alal. Liina Krips Koolitaja töötab haridussüsteemis õpetaja ja nõustajana alates 2006. Liina on aiandushuvi ning on lõpetanud Hiiumaa Ametikoolis maastikuehitaja eriala. Omab magistrikraadi (eripedagoog-nõustaja).
Koolitajad Ülle Ojamäe ja Liina Krips

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Registreerin koolitusele

Koolituse maht: 30 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: aiandus

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa.

UUS! Koolituse läbiviimise aeg: 09.05-02.06.18, kolmapäeviti kell 17:00, kolmel korral laupäeviti on õppekäigud või praktiline töö

Koolitajad on Liina Krips ja Ülle Ojamäe. Ülle Ojamäe töötab Haapsalu Kutsehariduskeskuses õpetajana ja õppejuhina alates 2002. a. Koolitaja on hobiaednik  ning 2017. aastal lõpetanud Hiiumaa Ametikoolis maastikuehitaja eriala. On koostanud ja läbi viinud aiandusalaseid täienduskoolitusi turbaaia rajamisest ja suvelillede konteineristutusest. Omab magistrikraadi pedagoogika alal. Liina Krips töötab haridussüsteemis õpetaja ja nõustajana alates 2006. aastast. Koolitajal on aiandushuvi ning 2017. a  lõpetas Hiiumaa Ametikoolis maastikuehitaja eriala. On läbi viinud aiandusalaseid täienduskoolitusi sibullillede ja suvelillede istutusalade rajamisest. Omab magistrikraadi (eripedagoog-nõustaja).

Sihtrühm: erialase haridusteta inimesed, kes vajavad taimekasvatuse alaseid teadmisi. Kinnisvarahoolduses töötavad inimesed, kel puuduvad teadmised taimekasvatusest ning haljastuses töötavad erihariduseta inimesed. Nt aianduspoodide ja kaubanduskeskuste müüjad/konsultandid, väikeettevõtjad. Aga ka inimesed vanuses 50+, kes vajavad täienduskoolitust ning kellel uued oskused ja teadmised suurendaksid konkurentsivõimet koolitatavas valdkonnas.

Õppe alustamise nõuded: haridusnõudeta, kuid vajab õpet tööalaselt.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

  • Leiab informatsiooni turbaaia taimede kohta, kasutades erinevaid infoallikaid.
  • Soovitab ja juhendab kliente sobivate turbaaia taimede valimisel ja peenarde rajamisel ning hooldamisel.
  • Valib Eesti tingimustesse sobivaid turbaaia taimi, valdab infot nende kasvatamise kohta.
  • Leiab informatsiooni turbaaia taimede agrotehnika kohta, kasutades erinevaid infoallikaid.
  • Rakendab õigeid agrotehnilisi töövõtteid turbapeenra rajamisel ja taimede istutamisel.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

  • Turbapeenrasse sobilike taimeliikide tutvustus. 4 tundi auditoorset õpet
  • Turbapeenra kavandamine ja rajamise põhimõtted. 6 tundi auditoorset õpet
  • Turbataimede istutamine, kasvatamine ja hooldamine (agrotehnika). 20 tundi praktilist õpet

Grupi suurus: 12 inimest

Õppekava

Osaleja avaldus

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda ka HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita avaldus, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus (motivatsioonikiri Teie avaldusel). Avaldust ei pea veel allkirjastama. Täidetud avaldust ootame tagasi aadressil koolitused@hkhk.edu.eeTeiega võetakse ühendust.

Registreerin koolitusele