Täiskasvanud õppijate tööoskuste arendamine Euroopas

Projekti kestvus: 01.07.2011-31.11.2012.

Leonardo da Vinci praktikaprojekti “Täiskasvanud õppijate tööoskuste arendamine Euroopas” peamisteks eesmärkideks on anda HKHK täiskasvanud õppijatele võimalus saada silmaringi avardav kogemus praktiseerides oma erialal tavapärasest erinevas elu- ja töökeskkonnas. Praktikaprojektis osalevad kahel aastal kokku 8 teise kursuse täiskasvanud õppijat (kummalgi aastal 4 õppijat): 4 toitlustusteeninduse eriala täiskasvanud õppijat töötavad 2011. ja 2012. aasta oktoobris 2 nädala jooksul Majutus- ja Toitlustuskolledži Havirov partnerettevõtetes. Toitlustusteeninduse eriala õpilastel on võimalus tundma õppida Tšehhi rahvuskööki, samuti kohalikke tavasid, kombeid ja ootusi teenindusele. Majutus ja toitlustuskolledž Havirov asub Havirov-Podlesi linnas Tšehhi vabariigis Poola piiri ääres, 400 km kaugusel Varssavist. Kool on 200 õpilasega erakool, kus saab õppida nii päevases kui kaugõppevormis. Õppida on võimalik kolme eriala, toitlustusja teenindus, turism ja avalik haldus- ja regionaalpoliitika. Koolil on pikaajaline koostöö Praha hotellikõrgkooliga. , kus õpilased saavad edasi õppida hotelliteenindust. Ka Tšehhi kool on meie kauaaegne koostööpartner ning oleme võõrustanud nii nende õpetajaid kui ka Eestis praktiseerinud õpilasi.

4 loodusturismi korralduse eriala täiskasvanud õppijat töötavad 2011. aasta augustis ja 2012. aasta juulis 3 nädala jooksul Soome Hyvölän turismitalus. Loodusturismi korralduse õpilased osalevad turismiettevõtte igapäevastes tegevustes ja tegelevad turistide toitlustamise ja majutamisega, samuti lisateenuste pakkumisega külastajaile ning tutvuvad piirkonna teiste turismiettevõtetete ja turistidele pakutavate tegevustega. Hyvöläni turismitalu asub Soome väikelinnas Ähtäris 110 km kaugusel Jyväskylä linnast. Talu juured ulatuvad 1570.aastasse, kui talu maadel alustati tegevust põllumajanduse ja metsandusega. Majutus- ja toitlustusteeninduse pakkumisega alustas pere 1990. aastal. 1995. aastal on talu saanud Soome Malo-klassi tunnustuse. Turismitalus pakutakse aastaringselt majutust, toitlustust ning erinevate ürituste korraldamist. Saja-aastases peahoones on 8 numbrituba 23 voodikohaga. Oluvesi järve kaldal on lisaks väikesed palkmajad, kuhu saab majutada kokku 50 inimest. Peale turismi tegeletakse ka põllunduse, karjakasvatuse ja metsandusega ning pakutakse jahinduse ja kalanduse giiditeenust.

Mõlemal aastal saab praktikaprojektis osaleda 2 loodusturismi ja 2 totilustusteenidnuse õpilast, kes on valitud ca’ 35 täiskasvanud õppija seast. Õpilaste praktika kestab 2-3 nädalat, ehk 10-15 tööpäeva. Välispraktika jooksul tuleb õpilastel teostada praktikaaruanne etteantud teemal ning kaitsta see hiljem koolis komisjoni ees avatud praktika kaitsmisel. Praktikaaruandes sisaldub nii partnerkoolide praktikaettevõtetes kui ka Eestis teostatud praktiline töö ja selle tulemused. Iga õpilast hindab aruande ja suulise vestluse põhjal osakonna praktika kaitsmise komisjon koosseisus: kutseõpetajad ja osakonnajuhataja. Praktikaaruande koos praktikal täidetud ülesannete ja tehtud fotodega lisab õpilane oma õpimappi.

Loe Ähtäri talu 2011 aasta praktikandi Malle Valli blogi SIIT

Loe Ähtäri talu 2011 aasta praktikandi Andreas Küppari blogi SIIT

Loe Ähtäri talu 2012 aasta praktikantide blogi SIIT

Loe Tšehhi praktikantide memosid SIIT

Projektijuht: HELI HEIMO

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram