Talvine vastuvõtt täiskasvanud õppijale on avatud

Haapsalu Kutsehariduskeskuses algas 1. novembrist talvine vastuvõtt kümnele erialale. Avaldusi õppima asumiseks saab esitada nii elektroonselt kui koolis kohapeal.  Dokumentide vastuvõtt koolis toimub esmaspäevast reedeni kell 10-14.

Uute erialadena saab õppima asuda bürootöötaja, silmuskuduja 5.taseme ning puittoodete tehnoloogi õppekavadele. Õppetöö algus sõltuvalt erialast algab jaanuaris-veebruaris 2020. Vastuvõtutingimustega saab tutvuda lähemalt kooli kodulehel.

Bürootöötaja tegeleb organisatsioonis bürootöö ladusa toimimise tagamise, klientide teenindamise ning dokumenditööga. Tema teadmised, oskused ja hoiakud mõjutavad organisatsiooni mainet. Bürootöötaja tööülesanded eeldavad head suhtlemisoskust, võimet kiirelt, paindlikult ning korrektselt tegutseda. Peamisteks töödeks on info edastamine, telefonisuhtlus, dokumentide koostamine, andmesisestus ja ametikohtumiste teenindamine. Kaasaegne ettevõtlus vajab väga heade arvutioskustega spetsialiste, seetõttu arendame ka infospetsialistide erinevaid digioskusi.

Silmuskuduja õppekava annab teadmised ja oskused  kududa erinevates kudumistehnikates kvaliteetseid ja esteetilisi silmkoelisi esemeid; oskuse valida ja ette valmistada sobivaid materjale ning kudumisvahendeid vastavalt kootava eseme juhendile ning täita tellimustöid.

Puittoodete tehnoloog planeerib ja organiseerib puidust ja puidupõhistest materjalidest kvaliteetse mööbli ja puittoodete valmistamist. Ta oskab analüüsida tööprotsessi ja viia sisse vajadusel muudatusi. Olulise osa õppest moodustab arvutiprogrammide (SketchUp, Solid Edge ST, MS Excel, Alpha Cam) abil tehnoloogilise dokumentatsiooni koostamine ja tootmisprotsessi rakendamine. Tunneb põhjalikult tootmiseks kasutatavaid materjale, nende kvaliteeti ja kasutusvõimalusi.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram