Tasuta tööalased koolitused 2019 HKHK-s

Lõppenud aastal toimus HKHK-s viiskümmend tasuta tööalast koolitust erinevates valdkondades, millele lisandusid muud koolitusvõimalused. Kokku osales HKHK-s 2018. aastal ligi 650 täiendusõppijat. Aastal 2019 on taas võimalik tööalaseid oskuseid meie juures arendada ja täiendada. Koolituskalendrist on võimalik leida sobilik kursus ning registreeruda läbi kodulehe või tel 6661745, 5081016, info koolitused@hkhk.edu.ee

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.