Teenindusalane soome keel

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

soome keele kursus
Koolitaja Ülle Ojamäe

Koolituse maht: 60 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: isikuareng

Koolituse läbiviimise koht: peahoone õppeklass

Koolituse läbiviimise aeg: 23.september. Koolitus toimub neljapäeval ja pühapäeval. Pühapäeval kell 10:00-13:00 (viimane koolituspäev on 23. november) ja neljapäeval kell 17:00 -20:00.

Koolitaja on Ülle Ojamäe. Ülle on lõpetanudTallinna Pedagoogikaülikool eesti filoloogia eriala, eesti keele ja kirjanduse õpetaja 1995 (Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 7. tase). Alates 01.09.2005 Haapsalu Kutsehariduskeskuse soome keele õpetaja. Viinud läbi soome keele kursusi täiskasvanud õppijatele. On läbi viinud erialase soome keele tunde majutusteeninduse, koka, loodusturismi korralduse, maaturismi teeninduse eriala õppijatele ja turismisektori klienditeeninduse töötajatele. On osalenud erinevatel täienduskoolitustel: digitaalsete oskuste arendamise, hindamise, metoodika ja soome keele õpetamise alastel seminaridel.

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud töötajatele, kellel tuleb oma tööülesannete käigus erinevates teenindusvaldkondades (majutus, toitlustus, turism, jms) suhelda kliendiga soome keeles. Eriti sobib koolitus erialase hariduseta majutus-, toitlustus- ja turismiettevõtte teenindajatele ning töötajaskonnale vanusega 50 +, kelle võõrkeeleoskus vajab arendamist ning kelle keeleoskus pole piisav.

Õpe on mõeldud keeletasemele A1- A2.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

 • mõistab tavakõnet ja saab aru lihtsamatest tööalastest tekstidest;
 • vestleb tööalase valdkonnaga seonduvatel teemadel;
 • koostab ja edastab lihtsamaid tööalaseid teateid ja e-maile

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

 • Tutvustamine. Tööalane viisakus. Kultuurierinevused
 • Asukoha kirjeldamine/leidmine. Juhiste andmine
 • Toitlustusalane terminoloogia
 • Tellimused. Pretensioonid ja lahendused. Vabandamine. Maksed ja arveldamine
 • Infopäring. Teate edastamine. Kokkulepped
 • Teenindusalased väljendid
 • Broneeringud. Teenuste tutvustus. Küsimused, vastused
 • Majutusasutusalane terminoloogia
 • Turismialane terminoloogia
 • Õppetöös käsitletakse soome keele grammatikat teemadega seotult

Grupi suurus: 12  inimest

Õppekava

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele