Teenindusõpilased olid töövarjuks hotellides, televisioonis ja raadios

2. aprillil käisid Haapsalu Kutsehariduskeskuse majutusteeninduse I ja II kursuse õppijad karjääritunni raames töövarjupäeval ettevõtetes, et tutvuda reaalse töökeskkonnaga ja tööprotsessiga. Töövarjupäeva eesmärgiks oli anaüüsida enda tugevusi ja arenguvajadusi erialase töö tegemisel, lisaks tutvuda huvi korral mõne teise ametiga tööturul.

Kogu protsessi valmistasid ette õpilased ise, otsides töövarjuks sobiva asutuse ja ameti, luues asutusega kontakti ja sooritades ülesande. Õpilased külastasid töövarjupäeval mitmeid asutusi, näiteks My City Hotel Tallinn, Von Stackelberg Hotel Tallinn, Kopra talu ja Pärnu Kutsehariduskeskuse kosmeetika eriala. Nendes asutuses sooritavad õpilased peagi algava praktika, aluseks töövarjupäeval loodud positiivne kontakt ja koostöö.

Lisaks erialastele asutustele, külastasid julgemad õpilased ka enda unistuse töökohti. Näiteks M16 õpilane Merilyn-Christina Järvsaar oli töövarjuks publiku korraldajale TV3-es, kelle tööks on organiseerida publik populaarsetele saadetele nagu “Eesti otsib superstaari” ja seal publikut ergutada. Töövarjupäeva käigus koges Merilyn-Christina, et seal töötades pead olema julge, aktiivne, tugeva iseloomuga ja kursis meedias toimuvaga. Töövarjupäeva raames sai õpilane proovida Superstaari saate saatejuhi proovirollis olemist. Tema partneriteks olid Mihkel Raud ja Olav Osolin. Õpilane lisas veel, et sai juurde enesekindlust ning näha tööd, mis on keeruline, kuid mida inimesed väga nautisid. Merilyn-Christinat kutsuti tagasi ka järgmistele saate võtetele.

M16 õpilane Elika Märtin oli töövarjuks MyHits raadios hommikuprogrammis Indrek Vaheoja ja Jüri Pootsmanni juures. Õpilase valik on seotud tema unistusega ka ise tulevikus raadios töötada. Tema sõnul selleks, et seal töötada, peab olema lai silmaring, meeldima suhelda erinevate inimestega, hea diktsioon ja valmisolek tõusta hommikul kell 4.55. Õpilase sõnul oli tema vastuvõtt raadios väga soe ja sõbralik. See andis julgust ka edaspidi selles ametis end proovile panna.

Õpetajana julgustan õppijaid – unistage ja katsetage suurelt, sel viisil on sinu unistustel võimalus elus täituda. Seda kinnitavad ka õpilased, kes töövarjupäeval julgelt tegutsesid.

Kutseõpetaja Eneli Uibo

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram