Teenindussektori töötajate arvutialased põhiteadmised (arvuti baaskursus)

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolitaja Airi Aavik

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi, millele lisandub 8 tundi iseseisvat tööd

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, Haapsalu. HKHK arvutiklass

Õppekavarühm: arvutikasutus

Koolituse läbiviimise aeg: 8. september kuni 13. oktoober (T ja N), kell 17.00 – 20.00, 4 akad tundi korraga. 

Koolitaja on Airi Aavik. Tehnikateaduste magister (TLÜ, 2019). Alushariduse pedagoog (Tallinna Pedagoogiline Seminar, 2000). Lisaks on Airi lõpetanud Haapsalu Kolledži „nutiõpetaja“ eriala. Alates aastast 2016 töötab ta  HKHK-s haridustehnoloogina. Airi on Haapsalu Kolledži haridustehnoloogia lektor ja HITSA koolitaja, kus ta koolitab erinevate haridusasutuste õpetajaid kasutama tänapäevast digimaailma kasulikul ning vajalikul moel. Tal on täiskasvanute koolitaja 6.taseme kutsetunnistus.

Sihtrühm: 50-aastased ja vanemad isikud, kes vajavad arvutikasutamise algteadmisi tööalaselt. Teenindussektoris töötavad inimesed, kellel napib arvutialaseid algteadmisi igapäevaste tööülesannete edukaks sooritamiseks (nt: kaubandustöötajad, teenindajad, administraatorid jt). Aegunud või puuduliku arvutikasutamise oskusega inimesed, kes vajavad arvutialast algõpet.

Õppe alustamise nõuded: ei ole vajalikud

Eesmärk ja õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija

 • Loob ja haldab faile ja kaustu. Töötab erinevate akendega arvuti töölaual ja  kirjeldab ergonoomilisi töövõtteid arvutiga töötamisel.
 • Koostab ja saadab korrektse manusega e-maili, sh manustab digiallkirjastatud dokumenti.
 • Kasutab internetti ja sotsiaalmeediat: oskab infot otsida ja salvestada, mõistab interneti kasutamisega kaasnevaid ohtusid.
 • Koostab iseseisvalt tekstitöötlusdokumendi, lihtsama tabeli tabelarvutustarkvaraga ja vabavaralise pilditöötlusprogrammi põhivõtteid.
 • Kasutab  nutitelefonis äppe ja oskab neid alla laadida ning kustutada. Oskab nutivahendiga pildistada. Kirjeldab nutiturvalisuse põhiaspekte.

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas

 • Sissejuhatus kursusesse
 • Navigeerimine veebis
 • Eesti e-riigi teenused
 • Elektronpost ja Google teenused
 • Tekstitöötlusprogrammi kasutamine
 • Tabeltöötlusprogrammide põhioperatsioonid
 • Nutivahendi baasteadmised
 • Sotsiaalmeedia kasutamine igapäevases tööelus

Grupi suurus: 10  inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust. Kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram