Tekstiilide värvimise koolitus väikeettevõtjale

Marju on tekstiilivaldkonna juhtõpetaja Haapsalu Kutsehariduskeskuses. Lõpetanud TÜ VKA- rahvusliku tekstiili eriala (2002). Aastate õpetaja 2014. Eesti aasta koolitaja 2008.
Koolitaja Marju Heldema

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 20 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. HKHK klass 012.

Koolituse läbiviimise aeg: 13. – 14. oktoober (laupäev ja pühapäev), kell 10:00 – 17:00

Koolitaja on Marju Heldema. Marju on tekstiilivaldkonna juhtõpetaja Haapsalu Kutsehariduskeskuses. Lõpetanud TÜ VKA- rahvusliku tekstiili eriala (2002). Aastate õpetaja 2014. Eesti aasta koolitaja 2008.

Sihtrühm: väikeettevõtlusega tegelevad käsitöömeistrid, väikeetevõtjad, aga ka alustvad käsitöölised, kes vajavad oma erialase töö tegemiseks uusi oskusi erinevate tekstiilmaterjalide värvimisel (nt silmkoetoodete kudujad, vaipade kudujad jt, villa tootjad).

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

  • Värvib tekstiili, kasutades erinevaid tekstiili värvitehnoloogiaid ja õigeid töövõtteid, arvestades keskkonnahoiu põhimõtetega ja tööohutuse nõuetega.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

  • Tekstiilide värvimise võimalused 21.sajandil (ecoprint, keemilisedvärvid).
  • Tekstiilmaterjalide värvimise terminoloogia ja töövõtted.
  • Kangaste ja lõngade värvimine keskkonnasõbralikult, kasutades värvikemikaale ja/või looduslikke värvmaterjale, ecoprint.
  • Värvitud tekstiilesemete viimistlemine tekstiilmaterjalist lähtuvalt (auditoorne õpe 1 tund, praktiline õpe 3 tundi).
  • Tööohutuse ja keskkonnanõuded värvikeemiaga töötamisel.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppekava

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram