Terviseteadlikkus erinevatel eluetappidel

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 130 akadeemilist tundi, sh 30 kontakttundi ja 100 tundi iseseisvat tööd

Õppekavarühm: isikuareng

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, Haapsalu, Haapsalu Kutsehariduskeskus

Koolituse läbiviimise aeg: 20.02 – 17.04.2019, kolmapäeviti kell 17.00- 20.00

Koolitajad: Merike Sisask, Indrek Linnuste, Tagli Pitsi, Mailiis Tammeveski

Sihtrühm: koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad muuta enda ja oma lähedaste eluviisi ja keskkonda terviseteadlikumaks.

Eesmärk ja õpiväljundid:

Koolituse lõpuks on õppija terviseteadlikkus inimese erinevates eluetappides kasvanud ning muutunud on tema hoiakud vaimse tervise, sõltuvuskäitumise, tervisliku toitumise ja aktiivsete eluviiside osas. Õppija

  • analüüsib inimese vaimse tervise tegureid elukaare erinevates etappides, tuginedes vaimse tervise strateegiale,
  • mõistab stressi olemust erinevatel eluetappidel ja toimetuleku mehhanisme,
  • valdab oskusi, et harrastada liikumist iseseisvalt ning hindab aktiivset eluviisi erinevatel elukaare etappidel,
  • analüüsib tervisliku toitumise seisukohast  menüüsid ning koostab iseseisvalt  menüü lähtuvalt etteantud soovitustest ja piirangutest.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

  • Vaimne tervis ja elukaar: tervis kui heaoluseisund; füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse tervise omavahelised seosed; vaimne tervis läbi elukaare: lapsed ja noored, tööealised (mehed ja naised), eakad; erinevad vaimse tervise infoallikad
  • Psüühiline kaitse ja stressiga toimetulek: stress, distress ja eustress; konfliktid, emotsioonid ja toimetulekustrateegiad erinevatel eluetappidel; läbipõlemine ja vaimne töötervishoid; isiksuseomadused
  • Sõltuvuskäitumise olemus: sõltuvuskäitumise faktorid ja koosmõju sõltuvuse kujunemisel, arvestades inimese eluiga; erinevad sõltuvuskäitumist selgitavad  ja ennetavad riiklikud  infoallikad ning ravi ja rehabilitatsiooni võimalused
  • Terviseteadliku menüü koostamine: inimese ainevahetus ja selle eripärad erinevatel eluetappidel; Eestis kehtivad  toitumis- ja toidusoovitused jt autoriteetsed allikad; peremenüü koostamise põhialused
  • Kehaline vormisolek ja aktiivsus eluetapiti: liikumisfüsioloogia eluetapiti: rüht, kehaline vormisolek ja selle hindamine; erinevate treenimisvõimaluste proovimine (kõndimine, jooksmine, pallimängud, rühmatreeningud jne) ja sobiva kehalise aktiivsuse valik

Grupi suurus: 8-15 inimest

Õppekava

Täiendkoolitusena testitav õppekava on valminud HPP projekti raames, mille eesmärk on terviseedenduse valdkonna õppekavade uuendamine Lääne-Eesti ja Helsingi-Uusimaa regioonis. Projekti rahastab Central Baltic Programm 2014-2020Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram