Toiduhügieeni koolitus

Registreerin koolitusele

Koolitaja Lea Kiis

Õppekavarühm: majutamine ja toitlustamine

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3 , Uuemõisa

Koolituse läbiviimise aeg: 12.oktoober 2020,  kell 17:00

Koolitaja: Lea Kiis, HKHK kutseõpetaja ja toiduhügieeni koolitaja.

Sihtrühm: toidukäitlejad (kokad, abikokad, ettekandjad jpt)

Eesmärk ja väljund: koolitus viiakse läbi vastavalt Toiduseadusele ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele nr. 852/2004. Õppija omandab toidukäitlemiseks vajalikud hoiakud ja oskused.

Kursuse teemad täpsemalt õppekavast: toiduhügieeni põhimõisted. Mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid. Toiduainete kaudu levivad haigused, toidu füüsikalised, keemilised ja mikrobioloogilised ohud. Toidu säilitamise viisid. Enesekontrolli põhimõtete tutvustamine. Õigusaktid. Õppija mõistab õigusakte ning käitleb toiduaineid vastavalt seaduses kehtestatud nõuetele ja korrale.

Grupi suurus: 10 – 15 inimest

Maksumus: 28 eurot

Info ja registreerimine: koolitusjuht Ingrit Kera, ingrit.kera@hkhk.edu.ee Telefon: 6661745

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korraga.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram