Toitlustusteenindaja põhioskuste koolitus

Registreerin koolitusele

Ennal on rahvusvaheline ärijuhtimise MBA, EBS-s, Turunduskoolituste läbiviimisekogemus HKHK-s ja praktiline töökogemus majutus- ja toitlustusettevõtte juhina.
Koolitaja Enna Kallasvee
Kerstil on töökogemus toitlustusettevõtetes 16 aastat. Töötab Haapsalu Kutsehariduskeskuses teenindusjuht- kutseõpetajana (al 2008). Kersti on lõpetanud Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakooli (EHTE) toitlustusteenuste korralduse eriala. Ta on EHRL Kelner 4 Kutsekvalifikatsiooni eksamikomisjoni liige. EKEL (Eesti Kelnerite ja Ettekandjate Liit) liige.
Koolitaja Kersti Õim

Koolituse maht: 38 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: majutamine ja toitlustamine

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. HKHK teeninduse õppeklass 122

Koolituse läbiviimise aeg: 8. mai kuni 12. juuni, enamasti kell 17:00-21:00, kuid praktilise lõputöö aja lepib koolitaja kokku eraldi.

Koolitajad on Kersti Õim ja Enna Kallasvee. Kerstil on töökogemus toitlustusettevõtetes 16 aastat. Töötab Haapsalu Kutsehariduskeskuses teenindusjuht- kutseõpetajana (al 2008). Kersti on lõpetanud Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakooli (EHTE) toitlustusteenuste korralduse eriala. Ta on EHRL Kelner 4 Kutsekvalifikatsiooni eksamikomisjoni liige. EKEL (Eesti Kelnerite ja Ettekandjate Liit) liige. Enna on lõpetanud Estonian Business Schoolis rahvusvaheline ärijuhtimise eriala (MBA), tal on turunduskoolituste läbiviimise kogemus HKHK-s ja praktiline töökogemus majutus- ja toitlustusettevõtte juhina.

Sihtrühm: turismi- ja toitlustusettevõtetes töötavad kelnerid ja ettekandjad, samuti maa- ja taluturismiga tegelevad turismiettevõtjad ja toitlustusteenindusega tegelevad töötajad, kes puutuvad kokku peolaudade korraldamisega ning klientide teenindamisega toitlustusüritustel või soovivad asuda (hooaja) tööle toitlustusettevõttesse. Samuti erialaste oskusteta inimesed, kes soovivad asuda (hooaja) tööle või osalise koormusega tööle toitlustusettevõttesse.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

  • Planeerib ja korraldab oma tööd restoranis teenindajana, alates ettevalmistustöödest kuni klientide ära saatmiseni vastavalt teenindusstandardile. Kasutab igas töölõigus professionaalselt asjakohaseid töövõtteid ja –vahendeid, tellib kaupu, vahendeid ja võtab neid vastu ja kontrollib vastavust tellimusele.
  • Teenindab ja nõustab kliente ning suhtleb klientidega klienditeeninduse hea tava kohaselt kogu klienditeekonna vältel. Võtab vastu klienditellimusi ja edastab neid. Arveldab klientidega ja küsib ning edastab tagasisidet.
  • Tutvustab joogi- ja toidumenüüd kliendile, iseloomustab veine ja sobitab neid toiduga. Valmistab segujooke, kohvi ja teed.
  • Planeerib, valmistab ette ja viib läbi catering ja peoteenindust, orienteerub erinevates selvelaudades ning teostab koristus- ja puhastustöid vastavalt teenindusstandarditele.

Kursuse teemad täpsemalt õppekavas :

  • Töö planeerimine ja korraldamine. Töökoha ettevalmistamine ja korrashoid, koostöö köögiga. Söögisaali korrastamine ja eelkatete tegemine- linutamine, teenindaja töö ja tehnika, taldrikute kandmise võtted, lauanõude koristamise võtted, kandiku kandmise võtted, vaagnalt serveerimise tehnika, jookide serveerimine, erinevate roogade serveerimine. Töö väljastusliinis. Abilaudade komplekteerimine. Tööks vajalike kaupade ja vahendite tellimine, vastuvõtmine ja kontrollimine .
  • Teenindussituatsiooni alustamine, klientide vastuvõtmine, klientide juhatamine söögisaali (ja lauda), klientide vajaduste ja soovide väljaselgitamine, kliendi nõustamine, tellimuste vastuvõtmine ja edastamine , toidu- ja joogikaartide tutvustamine ja esitlemine, tellimuse vastuvõtmine, vormistamine ja edastamine, kassasüsteemi kasutamine, teenindussituatsiooni lõpetamine, kliendilt tagasiside küsimine ja edastamine, klientidega arveldamine, kliendi ärasaatmine.
  • Veinide tundmine ja sobitamine toiduga, segujookide valmistamine, kohvi- ja teejookide valmistamine.
  • Catering ja peoteenindus, selvelauad, toitlustusürituste ettevalmistamine. Teenindusruumide ja vahendite ettevalmistus, ürituse info ning toitude ja jookidega tutvumine, teeninduskäik, ürituse lõpetamine, praktiline lõputöö.

Grupi suurus: 10 inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram