Toitlustusteenindaja põhioskuste koolitus

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolitaja Enna Kallasvee
Koolitaja Enna Kallasvee

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi

Koolitaja Kersti Õim (vasakul) koos õpilase ja kaasjuhendajaga

Koolituse läbiviimise koht: HKHK peahoone, Ehitajate tee 3, Uuemõisa, Haapsalu. Teenindusklass 122

Õppekavarühm: majutamine ja toitlustamine

Koolituse läbiviimise aeg: 7. oktoober kuni 25. november (kolmapäeviti), kell 17:00-21:00

Koolitajad on Kersti Õim ja Enna Kallasvee. Kerstil on töökogemus toitlustusettevõtetes 16 aastat ning täna töötab ta Haapsalu Kutsehariduskeskuses teenindusjuht- kutseõpetajana. Ta on Lõpetanud Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakooli toitlustusteenuste korraldus eriala. EHRL Kelner 4 Kutsekvalifikatsiooni eksamikomisjoni liige ja Eesti Kelnerite Liidu liige. Enna on lõpetanud Rahvusvaheline Ärijuhtimise MBA tal on praktiline töökogemus majutus- ja toitlustusettevõtte juhina ning joogikoolitajana.

Sihtrühm: turismi- ja toitlustusettevõtetes töötavad kelnerid ja ettekandjad, samuti maa- ja taluturismiga tegelevad turismiettevõtjad ja toitlustusteenindusega tegelevad töötajad, kes puutuvad kokku peolaudade korraldamisega ning klientide teenindamisega toitlustusüritustel või soovivad asuda (hooaja)tööle toitlustusettevõttesse. Samuti erialaste oskusteta inimesed (sh vanuses 50+), kes soovivad asuda (hooaja)tööle või osalise koormusega tööle toitlustusettevõttesse.

Eesmärk ja õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija

  • Planeerib ja korraldab oma tööd restoranis teenindajana, alates ettevalmistustöödest kuni klientide ära saatmiseni vastavalt teenindusstandardile. Kasutab igas töölõigus professionaalselt asjakohaseid töövõtteid ja –vahendeid, tellib kaupu, vahendeid ja võtab neid vastu ja kontrollib vastavust tellimusele
  • Teenindab ja nõustab klinte ning suhtleb klintidega klienditeeninduse hea tava kohaselt kogu klienditeekonna vältel. Võtab vastu klienditellimusi ja edastab neid. Arveldab klientidega ja küsib ning edastab tagasisidet
  • Tutvustab joogi-ja toidumenüüd kliendile ning iseloomustab veine ja sobitab neid toiduga. Valmistab segujooke, kohvi ja teed

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas

  • Töö planeerimine ja korraldamine
  • Teenindussituatsiooni alustamine, läbiviimine
  • Veinide tundmine ja sobitamine toiduga, segujookide valmistamine, kohvi- ja teejookide valmistamine
  • Catering ja peoteenindus, selvelauad, toitlustusürituste ettevalmistamine. Teeninduskäik

Grupi suurus: 10  inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust. Kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram