Toitumisalane täienduskoolitus toitlustusteenuse pakkujatele

kokandus
Koolitaja Aili Tervonen

Registreerin koolitusele

Koolituse maht: 26 akadeemilist tundi

Koolituse läbiviimise koht: HKHK peahoone, Ehitajate tee 3, Uuemõisa, Haapsalu.

Õppekavarühm: majutamine ja toitlustamine

Koolituse läbiviimise aeg: 10. ,11., 17., 18., 31. augustil, kell 17:00-20:00 ja 1. ning 7. septembril, kell 17:00-19:15.

Koolitaja on Aili Tervonen. Aili on toitlustusvaldkonna kutseõpetaja tase 6. Õpetaja ja koolitaja alates 2001. aastast.

Sihtrühm: turismi- ja toitlustus-teenindusettevõtetes töötavad kokad,  samuti maa- ja taluturismiga  tegelevad turismiettevõtjad ja toitlustajad ning teistes turismisfääris toitlustuses töötavad kokad, kes puutuvad kokku  menüüde koostamisega (sh vanuses 50+).

Eesmärk ja õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija

  • Koostab  tasakaalustatud ja mitmekesise päevamenüü lähtudes tervisliku toitumise põhialustest.

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas

  • Teooria 16 akadeemilist tundi

Tervisliku toitumise põhialused. Toidu valiku põhimõtted. Menüü planeerimine.

  • Praktiline 10 akadeemilist tundi

Päevamenüü koostamine. Päevamenüü planeerimine arvestades soovituslikku toitumise üldskeemi.

Grupi suurus: 8  inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust. Kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram