Toitumisõpetus

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolitaja Tagli Pitsi

Koolituse maht: 130 akadeemilist tundi (37 tundi auditoorset tööd ja 93 tundi iseseisvat tööd)

Õppekavarühm: kokandus

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa

Koolituse läbiviimise aeg: 18.09.2018, 02.10.2018, 09.10.2018, 06.11.2018 ja 13.11.2018 kell 15:30-20:00;  27.11.2018 kell 17:00-20:00; 11.12.2018 kell 17:00-19:15.

Koolitaja on Tagli Pitsi. Tagli Pitsi on lõpetanud 1995. aastal Tallinna Tehnikaülikooli toitlustamise tehnoloogia eriala, 1997. aastal omandanud samas ülikoolis toiduainete töötlemise õppesuunal magistrikraadi ning 2006. aastal bio- ja toiduainetehnoloogia õppesuunal doktorikraadi. Lõputööd on kõik olnud seotud laste toitumisega. Töötab Tallinna Tehnikaülikooli keemia ja biotehnoloogia instituudis vanemlektorina ning Tervise Arengu Instituudis toitumiseksperdina, kus tema tööülesandeks on toitumise valdkonna tegevuste planeerimine ja elluviimine.  2008. aastast on ta internetipõhise toitumise analüüsiprogrammi NutriData konsultant. Ta oli ka Eesti elanikkonna faktilise toitumise uuringu töögrupi liige ning Eesti riiklike toitumissoovituste uuendamise töögrupi juht.

Sihtrühm: koka või abikokana töötavad inimesed ning kõik, kes soovivad täiendada oma teadmisi toitumise kohta.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

 • kogub iseseisvalt  erinevaid  vahendeid ja meetodeid kasutades toidualast informatsiooni ja tõlgendab seda  kriitiliselt ja loovalt,
 • kirjeldab  inimese füsioloogiat, ainevahetust, toitainete vajadust ja toitumise eripärasid,
 • analüüsib tervisliku toitumise seisukohast menüüsid ning koostab iseseisvalt menüü lähtuvalt etteantud soovitustest ja piirangutest.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

 • Toitumise uurimise meetodid
 • Lühiülevaade toitumisega oluliselt seotud elundkondadest (vereringe-,  lümfi-, hingamis- , närvi-, eritus-, endokriinsüsteem)
 • Seedimisprotsessi üldiseloomustus. Erinevate toitainete tähtsus toitumisel.
 • Aine- ja energiavahetus. Energiarikkad toitained. Vesi
 • Mineraalained, vitamiinid
 • Eesti toitumis- ja toidusoovitused
 • Toidutalumatus ja toiduallergia, söömishäired, toitumise eripärad, toitumise ja haiguste vahelised seosed, institutsionaalne toitlustamine
 • Toidu ohutus
 • Toidu märgistus
 • Toidumenüüde koostamine ja analüüs internetipõhise toitumisprogrammi NutriData abil

Grupi suurus: 8-15 inimest

Õppekava

Täiendkoolitusena testitav õppekava on valminud HPP projekti raames, mille eesmärk on terviseedenduse valdkonna õppekavade uuendamine Lääne-Eesti ja Helsingi-Uusimaa regioonis. Projekti rahastab Central Baltic Programm 2014-2020

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram