Tööohutus toitlustusvaldkonnas

Registreerin koolitusele

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi

Õppekava: kokk tase 4

Koolituse alguses koostatakse täienduskoolituse õppekava.

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, Haapsalu. Õpperuumid on mõeldud tasemeõppe elluviimiseks, olemas on kõiks õppetööks vajalikud vahendid.

Koolituse läbiviimise aeg: 07.10-15.12.19. Täpne aeg selgub tunniplaanist

Koolitaja on Heli Nõupuu. Heli on HKHK toitlustusvaldkonna kutseõpetaja ja valdkonna koolitaja.

Sihtrühm: täiskasvanud, kes on soovivad omandada või uuendada tööohutusvaldkonna oskuseid ja teadmisi toitlustusvaldkonnas.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

  • käitleb toidutooret ja valmistab toitu säästlikult vastavalt tööohutuse reeglitele
  • täidab enesekontrolli tegevusi

Avatud õppe teemad on toodud täpsemalt õppekavas: 

  • töökoha korraldamine
  • töö köögis individuaalselt ja meeskonnas lähtuvalt köögi eripärast
  • ergonoomika põhinõuded ja enesekontroll

Maksumus: 136,00 eurot.

Info ja registreerimine: koolitusjuht Ingrit Kera, ingrit.kera@hkhk.edu.ee Telefon: 6661745, 5081016

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korraga.

HKHK tööalaseid täienduskoolitusi on võimalik kasutada varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamisel (VÕTA) tasemeõppes.

Avatud õpe on tasemeõppest üks moodul, kus koolitataval on võimalus liituda tasemeõppega kutseõppe keskhariduse baasil või sessioonõppe õppekavade järgi õppijatega, valides endale sobiva mooduli. Moodulõppe eesmärgiks on pakkuda uusi, alternatiivseid õpivõimalusi täiskasvanutele.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram