Tööseadusandlus ning töösuhted väikeettevõttes

Koolitaja Ülle Moks
Koolitaja Ülle Moks

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 27 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: sekretäri- ja kontoritöö

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 7, Uuemõisa, Haapsalu. Õppeklass ja arvutiklass.

Koolituse läbiviimise aeg: koolitus toimub teisipäeviti ja neljapäeviti, alates 6. oktoobrist, kell 17:00-19:15. Viimane õppepäev on 3. novembril.

Koolitaja on Ülle Moks. Ülle on lõpetanud Haapsalu Kutsehariduskeskuse raamatupidamise eriala (2008) ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli majandusarvestuse eriala (2012). Töötanud Maksu- ja Tolliametis (25 aastat) ka revidendina, kus kontrollis arvestatud tasude ja nende maksustamise õigsust. Õpetab 5 aastat bürootöö eriala õpilasi ja 10 aastat raamatupidamise eriala õpilasi. Läbi viinud erinevaid täiskasvanutele mõeldud täienduskoolituskursusi.

Sihtrühm: bürootöötajad (juhiabid, sekretärid, kontori assistendid jms), kellel on igapäevatöös vajalik tunda ka töötamise lepingutega seotud õiguslikke aspekte (vanusegrupis 50+), FIE-d, väikeettevõtjad ja äritegevusega alustavad ettevõtjad.

Õppe alustamise nõuded: soovitavalt keskharidus, töökogemus väikeettevõttes või füüsilisest isikust ettevõtjana.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

  • Orienteerub töösuhetega seotud seadusandluses kasutades infootsingut
  • Mõistab töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu erisusi
  • Analüüsib grupitööna erinevaid töösuhtes vormistatavaid lepinguid kasutades õigusakte ja lahendab töölepingulistes suhtes tekkida võivaid probleeme lähtuvalt seadusandlusest
  • Arvestab töötasu, koondamishüvitist, puhkusehüvitist ja haigushüvitist lähtuvalt seadusandlusest

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas

  • Töötamise lepingutega seotud seadusandlus
  • Tööleping, töövõtuleping ja käsundusleping
  • Nõuded töölepingule
  • Poolte õigused ja kohustused
  • Rahalised nõuded töösuhtes
  • Töölepingu lõppemise alused

Grupi suurus: 10  inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust. Kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram