Töötervishoiu ja tööohutusalane koolitus töökeskkonna volinikele ja nõukogu liikmetele

Koolitaja Kristi Jõeorg
Koolitaja Kristi Jõeorg.

Registreerin koolitusele

Koolituse maht: 24 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Koolituse läbiviimise koht: Haapsalu Kutsehariduskeskuse, Ehitajate tee 3. Uuemõisa, Haapsalu. Peahoone II korrus, õpperuum 209. Koolitusruumis on olemas kõik õppeks vajalikud vahendid. Materjalid saadetakse osalejatele e-postiga.

Koolituse läbiviimise aeg:  4., 11. ja 25. november 2020. Kolm õppepäeva,  kell 10:15 -12:30; 13:15-17:20. Koolis on söökla, kust soovija saab osta kohvipausi ja ka lõunasöögi.

Koolitaja on Kristi Jõeorg, Riskianalüüs OÜ tegevjuht, kogenud ja tunnustatud tööohutuse valdkonna  koolitaja. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli magistrantuur ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Kristi on koostanud suure hulga töökeskkonna riskianalüüse ning seeläbi näinud väga paljusid erinevaid töökeskkondasid.

Sihtrühm: Ettevõtete töökeskkonnavolinikud ja nõukogu liikmed. Isikud, kes vajavad valdkonnas täienduskoolitust. Koolitusel võib osaleda ka päevade kaupa.

Eesmärk ja väljund:

Õpe viiakse läbi vastavalt seadusele (TTOS).
Koolituse lõpuks õppija

  • koolituse läbinu tunneb töökeskkonna mõisteid ja teab tööandja ja töötaja vastutust.
  • korraldab töötervishoidu ja tööohutust ettevõttes, rakendades selleks riskide hindamise meetodeid ja teab riskianalüüsi põhimõtteid.

Teemad täpsemalt õppekavas

  • Töökeskkonna riskide hindamine
  • Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju inimestele ja abinõud ohutegurite mõju vähendamiseks või kõrvaldamiseks
  • Töökeskkonnalase töö korraldamine ettevõttes
  • Mitteeristav hindamine, test

Grupi suurus: 10 – 15 inimest

Maksumus: 57 eurot 8-tunnine õppepäev, 24-tunnine koolitus 158 eurot

Info ja registreerimine: koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee, tel 6661745, 5081016

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korraga.

Lahtrisse “Muud andmed” palume kirjutada juhul, kui soovite osaleda 8-päevasel täiendõppel, märkides ka osalemise kuupäeva(d).

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram