Töötervishoiu ja tööohutusalane koolitus töökeskkonna volinikele ja nõukogu liikmetele

Registreerin koolitusele

Koolitaja Urmas Käär

Koolituse maht: 24 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: juhtimine ja haldus

Koolituse läbiviimise koht: Haapsalu Kutsehariduskeskuse, Ehitajate tee 3. Uuemõisa, Ridala vald, Läänemaa. 0-korrus, õpperuum 113.

UUS! Koolituse läbiviimise aeg: september 2019. Kolm õppepäeva  kell 9:00 kuni 16.30.

Koolitaja: Urmas Käär, HKHK töötervishoiu ja tööohutusvaldkonna koolitaja. Pikaajaline tööinspektsiooni töötaja.

Sihtrühm: ettevõtete töökeskkonnavolinikud, nõukogu liikmed, tööandjad ja töökeskkonna spetsialistid

Eesmärk ja väljund: anda vajalikke teadmiseid vastutustundliku ja professionaalse ettevõtte töökeskkonnaspetsialisti ja nõukogu liikme kujunemiseks, kes tegutsevad vastavuses kehtiva seadusandluse ja õigusaktidega. Koolituse läbinutele väljastatakse peale hindamist Haapsalu KHK täienduskoolituse tunnistused.

Teemad täpsemalt õppekavas:

  • Töökeskkonna riskide hindamine (1 õppepäev)
  • Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju inimestele ja abinõud ohutegurite mõju vähendamiseks või kõrvaldamiseks (2 õppepäev)
  • Töökeskkonnalase töö korraldamine ettevõttes (3 õppepäev)
  • Kokkuvõttev test – mitteeristav hindamine
  • Vajadusel saab koolitusel osaleda ka õppepäevade kaupa. Teoreetiline õpe on seotud praktiliste ülesannete ja aruteludega.

Grupi suurus: 10 – 15 inimest

Maksumus: üks õppepäeva on 40 eurot. Kolm õppepäeva 105 eurot.

Info ja registreerimine: koolitusjuht Ingrit Kera, ingrit.kera@hkhk.edu.ee Telefon: 6661745

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korraga.

Õppekava

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram