Töötervishoiu ja tööohutusalane koolitus töökeskkonna volinikele ja nõukogu liikmetele

Registreerin koolitusele

Koolitaja Urmas Käär

Koolituse maht: 24 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: juhtimine ja haldus

Koolituse läbiviimise koht: Haapsalu Kutsehariduskeskuse, Ehitajate tee 3. Uuemõisa, Ridala vald, Läänemaa. 0-korrus, õpperuum 113.

UUS! Koolituse läbiviimise aeg: september 2019. Kolm õppepäeva  kell 9:00 kuni 16.30.

Koolitaja: Urmas Käär, HKHK töötervishoiu ja tööohutusvaldkonna koolitaja. Pikaajaline tööinspektsiooni töötaja.

Sihtrühm: ettevõtete töökeskkonnavolinikud, nõukogu liikmed, tööandjad ja töökeskkonna spetsialistid

Eesmärk ja väljund: anda vajalikke teadmiseid vastutustundliku ja professionaalse ettevõtte töökeskkonnaspetsialisti ja nõukogu liikme kujunemiseks, kes tegutsevad vastavuses kehtiva seadusandluse ja õigusaktidega. Koolituse läbinutele väljastatakse peale hindamist Haapsalu KHK täienduskoolituse tunnistused.

Teemad:

  • Töökeskkonna riskide hindamine (1 õppepäev)
  • Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju inimestele ja abinõud ohutegurite mõju vähendamiseks või kõrvaldamiseks (2 õppepäev)
  • Töökeskkonnalase töö korraldamine ettevõttes (3 õppepäev)
  • Kokkuvõttev test – mitteeristav hindamine
  • Vajadusel saab koolitusel osaleda ka õppepäevade kaupa. Teoreetiline õpe on seotud praktiliste ülesannete ja aruteludega.

Grupi suurus: 10 – 15 inimest

Maksumus: üks õppepäeva on 40 eurot. Kolm õppepäeva 105 eurot.

Info ja registreerimine: koolitusjuht Ingrit Kera, ingrit.kera@hkhk.edu.ee Telefon: 6661745

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korraga.

Õppekava

Registreerin koolitusele