Töötukassa hakkab maksma toetust kutseõppes õppijatele

Eesti Töötukassa hakkas alates 1. maist 2017 pakkuma toetust kutsekoolis õppivatele tööealistele töötavatele ja töötutele inimestele määratud tingimustel.  HKHK õppekavadest toetatakse hooldustöötajate ja IT-spetsialistide tasemeõpet.

Toetust pakutakse juhul, kui olete töötu või töötate ja vastate vähemalt ühele järgmistest tingimustest:

  • teil ei ole eri- või kutsealast haridust ning olete põhi- või keskkooli lõpetanud või pooleli jätnud vähemalt viis aastat tagasi;
  • teil küll on eri- või kutsealane haridus (kaasa arvatud kõrgharidus), kuid selle omandamisest on möödunud vähemalt 15 aastat;
  • te ei saa oma senist tööd tervise tõttu jätkata.

Tasemeõppes osalemise toetust makstakse ainult siis, kui taotlete toetust enne õpingute alustamist.
Täpsem info toetuse maksmise kohta Eesti Töötukassa veebilehel.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram