Töötukassa hakkab maksma toetust kutseõppes õppijatele

Eesti Töötukassa hakkas alates 1. maist 2017 pakkuma toetust kutsekoolis õppivatele tööealistele töötavatele ja töötutele inimestele määratud tingimustel. HKHK õppekavadest toetatakse hooldustöötajate ja IT-spetsialistide tasemeõpet.

Toetust pakutakse juhul, kui olete töötu või töötate ja vastate vähemalt ühele järgmistest tingimustest:

  • teil ei ole eri- või kutsealast haridust ning olete põhi- või keskkooli lõpetanud või pooleli jätnud vähemalt viis aastat tagasi;
  • teil küll on eri- või kutsealane haridus (kaasa arvatud kõrgharidus), kuid selle omandamisest on möödunud vähemalt 15 aastat;
  • te ei saa oma senist tööd tervise tõttu jätkata.

Tasemeõppes osalemise toetust makstakse ainult siis, kui taotlete toetust enne õpingute alustamist.
Täpsem info toetuse maksmise kohta Eesti Töötukassa veebilehel.