Töövarjuna euroopa kutsekoolides

Projekti kestvus: 01.07.2012 – 01.12.2013

Leonardo Da Vinci VETPRO projekti “Töövarjuna euroopa kutsekoolides”   sihtrühmaks oli 20 HKHK õpetajat, kes õpetavad kas toitlustuse- ja majutusteeninduse-, ehituse-ja puidu-, arvutiteeninduse- või loodusturismivaldkonnas, kas erialast- või erialaga seotud üldainet. Projekti eesmärgiks oli 7-päevaste lähetuste jooksul tutvuda oma valdkonnapõhiste erialade õpetamisega osaledes töövarjuna praktilistes erialatundides ning erialastes tegevustes, või kutsealase võõrkeele tundides, omandades partnerkoolides kasutatavaid õppemetoodikaid ja ainete integreerimiseks kasutatavaid ülesandeid.

SAKSAMAA – 2012 oktoobris sõitsid ehitus-ja puiduvaldkonna õpetajad tutvuma Saksamaa kutsekoolide ning ametiõppe võimalustega. Õpetajaid võttis vastu lõuna Thüringi piirkonnas asuv info- ja konsultatsioonibüroo EU-Consult Südthüringen gGmbH. Ehitus- ja puiduvaldkonna õpetajate eesmärgiks oli tutvuda puit- ja kiviehitiste restaureerimise, katuste ehitamise ja puiduerialade õpetamiseks vajalike töövõtetega. Samuti tutvuti õppetöö korraldamisega Saksa kutsekoolides ja praktikabaasides, külastati erialaseid tunde, et näha milliseid konkreetseid praktilisi ülesandeid kasutatakse õppetöös ning uuriti kuidas arendatakse meeskonnatööd ning tööülesannete jaotust ehitus- ja puiduõppes. Osalesid: Epp Klimenko, Ülle Kübarsepp, Eneli Uibo ja Toomas Kivisalu. Saksamaa FOTOSID saab vaadata SIIT.

PRANTSUSMAA – 2013 märtsis toimus toitlustusvaldkonna õpetajate lähetus Prantsusmaale, La Roche sur Yonis asuvasse UFA Branly toitlustus- ja teeninduskooli, kus erineva pikkusega tasemeõppes on võimalik omandada kas koka- või teeninduse eriala. Kogu õppetööst 2/3 toimub läbi praktilise erialase tegevuse parimate restoranide köökides. Lisaks prantsuse rahvusköögile tutvusid meie õpetajad nii praktilise restoranitöö ja tavaõppe sidumisega kui toiduainete arvestamise- ja kalkulatsiooniga. Osalesid: Enna Kallasvee, Kersti Õim, Kersti Raak ja Aili Tervonen. Prantsusmaa FOTOSID saab vaadata SIIT.

SLOVAKKIA – 2013 aprillis sõitsid Slovakkiasse, Kosice Hotelliakadeemiasse lähetusele 4 majutusvaldkonna õpetajat, kes tutvusid majutusasutuste klienditöö, erialase võõrkeele õpetamise ning konkreetsete praktiliste ülesannetega, mida kasutatakse Slovakkias õppeainete integreerimisel. Hotelliakadeemial on äritegevusena käigus ka oma kooli hotell koos restorani- ja toidubaariga. Osalesid: Krista Põllula, Malle Peterson, Tiina Sootalu ja Liis Rüü. Slovakkia FOTOSID vaata SIIT.

ISLAND – 2013 aprillis toimus loodusturismivaldkonna õpetajate lähetus Islandile, kus meie partnerkooliks oli loodusturismi erialasid õpetav Kopavogur Institute of Education. Õpetajad osalesid loodusainete ja erialase võõrkeele praktilistes tundides ning õppisid õuesõppe meetodeid ja nende kasutamist erinevate erialaainete tundides. Kopavogur Institute of Education valmistab ette nii loodusturismikorraldajaid kui ka loodusgiide ning õppetöö toimub nii klassiruumides kui ka vahetult looduses, seotud praktiliste tegevustega. Sarnaseks jooneks oli ka täiskasvanud õppijate õpetamine üsna meile sarnasel moel. Osalesid: Päivi Kaljula, Leelo alasi, Mall Vainola ja Heli Heimo. Islandi FOTOSID vaata SIIT.

TAANI – 2013 septembris toimus projekti viimane lähetus Taani, kus osalesid 4 IT valdkonna õpetajat, ja külastasid meie partnerkooli EUC Syd Kolledžit Taanis, Lõuna Jüütimaal. Õpetajate eesmärgiks oli saada uusi praktilisi kogemusi projektülesannete koostamiseks ja erialaainete sidususe kinnistamiseks. Õpetajad külastasid praktilisi tunde IT laborites ja tutvusid võrgusüsteemide ehitamise õppemetoodikatega. Osalesid: Valdo Nõlvak, Oliver Karjane, Mario Metshein ja Kaido Kivioja. Taani FOTOSID vaata SIIT.

Projektijuht: Heli Heimo

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram