Tugisüsteemide arendamine Haapsalu Kutsehariduskeskuses

Projekti kestvus: 01.09.2011 – 30.11.2012

Leonardo da Vinci VETPRO projekti “Tugisüsteemide arendamine Haapsalu Kutsehariduskeskuses” eesmärgiks on HKHK tugisüsteemide töötajate teadmiste arendamine kutseõppeasutuse kui terviku toimimisest Euroopa kutsekoolide parimate praktikate näitel. Projektist võtavad osa need töötajad, kes otseselt õppeprotsessiga seotud ei ole, kuid kes toetavad õppe- ja kasvatusprotsessi. Selle projektiga tahame me pakkuda võimalust omandada teiste riikide kutseõppeasutuste külastamise kaudu kogemusi just neile töötajaile, kes pole küll otseselt õppeprotsessiga seotud, kuid oma igapäevases töös osalevad õppijate kasvatamisel ja nõustamisel või on seotud õppetöö korraldamise ja õppekeskkonna kujundamisega. Projekti jooksul toimub 3 erineva temaatikaga õpirännet Saksamaale, Šotimaale ja Norrasse ning õpirändurite arv on 10.

SAKSAMAA – Novemberis 2011 toimus lähetus Saksamaale Förderwerk St. Elisabeth kutseõppekeskusesse Augsburgis. Koolis õpib 210 õpiraskustega ja erivajadustega noort. Koolis õpitakse järgmisi erialasid nagu kokk, majutus- ja puhastusteenindus, tisler, ehitusviimistlus, metallitöö ja aiandus. 18-kuulisel ettevalmistuskursusel selgitatakse õppijate sobivus erialavalikuks. Koolil on oma õpilaskodu, kus elavad pooled kooli õpilased. Mitmekülgsed tegevused kogenud juhendajate käe all toetavad õppijaid ja valmistavad noori ette iseseisvaks eluks. Vaba aja veetmiseks on erinevaid võimalusi: spordiringid (jalgpall, võrkpall, ujumine, lauatennis) ning internetikohvik, mis pakub loovaid ja kultuurilisi ajaveetmisvõimalusi. Iga õppija arengut jälgivad sotsiaalpedagoogid õpilaskodus ja koolis. Lähetuse teemaks on “Õpilaskodu töö ja õppijate vaba aja sisustamine”. Kuna valitud koolil on pikaajalised kogemused õpilaskodu töö korraldamisel ja vaba aja sisustamisel, siis on lähetuses osalejatel hea võimalus tutvuda kõige sellega kohapeal. Kuna ka HKHK õpilaskodu õpilastest on kümnendik erivajadustega õpilased, tuleb vastav kogemus õpilaskodu töötajatele suureks kasuks.

ŠOTIMAA – Aprillis 2012 toimus teine lähetus Šotimaale, Forth Valley Kolledžisse, mis on suuruselt viies kolledž Šotimaal. Õpetatavaid kursusi on rohkem kui 750, neist sarnased valdkonnad Haapsalu Kutsehariduskeskusega on ehitus, majutus, toitlustus, turism ja majandusarvestus. Kolledži filiaalid asuvad 40 erinevas keskuses kogu Šotimaal. Kolledžis omandab kutseharidust 3000 täiskoormusega ja 7000 osakoormusega õppijat. Kuna kool on orienteeritud tööturule, ollakse väga paindlik tööturu muutuste suhtes ning vastavalt tööturu vajadustele luuakse juurde uusi erialasid ning täiendkursuseid. Meie lähetuse teemaks “Õppetöö korraldus ja raamatukogu töö kutsekoolis”.

NORRA – Oktoobris 2012 1-nädalane lähetus Norrasse Ladejarlen VGS.kutseõppeasutusse, Koolis õpib ligikaudu 600 õpilast, neist 250 õpib hotellindust, toitlustamist ja teenindamist, pagaritööd ning toiduainete töötlemist. Ülejäänud õpilased õpivad valdavalt tehnilisi erialasid. Õpilased on vanuses 16-19, teoreetiline õpe kestab 2 aastat ning enne diplomi saamist peavad õpilased läbima ka veel 2-aastase praktilise õppe. Koolis on hästitoimiv õpilaste tugisüsteem, kus koolipsühholoog, sotsiaalpedagoogid, õppe- ja karjäärinõustajad jälgivad õppijate arengut ja toetavad neid probleemide ja raskuste korral, Kolmanda lähetuse teemaks “Õppijate nõustamine ja toetamine kutsekoolis”. Osalevad HKHK direktor, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog, õppe- ja karjäärinõustaja

Lähetustes osalejad tutvuvad partnerkoolide kooli- ja õppetöökorraldusega, dokumentatsiooni, registrite ja õppeinfosüsteemide haldusega, raamatukogu tööga, õppijate psühholoogilise, sotsiaalse, õppe- ja karjäärinõustamisega, õpilaskodu tööga ja huvitegevuse korraldamisega. Iga lähetuse järel valmib kogutud informatsioonist ja materjalidest kogumik, mida tutvustatakse oma struktuuriüksuses ning ka teistele kooli töötajatele.

Saksamaa lähetuse kogemusi: Aile ja Riita 

Stella Kisanti Šotimaa muljed LEIAD SIIT

Norra lähetuse kogemusi LOE SIIT

Projekti fotosid VAATA SIIT – ŠOTIMAA; NORRA

Projektijuht: HELI HEIMO

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram