Tulemuslik müügitöö

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolitaja Aare Karolin

Koolituse maht: 32 akadeemilist tundi, lisandub iseseisev töö

Õppekavarühm: juhtimine ja haldus

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, Haapsalu. Õpe toimub õppeklassis, kus on olemas kõik õppetööks vajalikud vahendid.

Koolituse läbiviimise aeg: 17.09 – 05.11.19 (teisipäeviti), kell 17:00-20:00

Koolitaja on Aare Karolin. Koolitajal on meedia ja müügitöö kogemus ajavahemikust 1992 – 2000 Trio AS raadiote müügiagendist müügidirektorina. Aare Karolin on töötanud ettevõtluskonsultandina ja nõustajana, alates 2003. aastast on ta müügi- ja turunduskoolitaja ja on aktiivne ettevõtluses.

Sihtrühm: teeninduses töötavad isikud (vanuses 50 +), kes tegelevad müügiga ja soovivad müügitööoskuseid saada või uuendada müügitööteadmisi ning muuta tööd efektiivsemaks.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

  • valib erinevate kliendirühmade teenindamiseks õiged teenindus- ja müügitehnikaid ning töötab kutse-eetika nõudeid järgides ning seab eesmärgid
  • on omanud teenindajale vajaliku mõttekultuuri ja teenindusliku hoiaku ning tuleb edukalt toime erinevates teenindussituatsioonides tagades klientide rahulolu
  • muudab töö edukamaks, analüüsides konkurente ning pakkudes võimalusi kliendisuhte hoidmiseks.

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas

  • Müügitöö põhialused
  • Motivatsioon müügitöös
  • Tarbijakäitumine

Grupi suurus: 10 inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid. Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram