Tunnustamine

Aasta töötajad

2015
Aasta õpetaja – Kersti Õim

2014
Aastate töötaja – Heli Heimo
Aasta õpetaja – Elle Teder
Aasta õpetaja – Uve Uustalu
Aastate õpetaja – Tiina Sootalu
Aasta rühmajuhendaja – Epp Klimenko
Aasta uustulnuk – Karlo Hälvin

2013
Aastate töötaja – Marelle Möll
Aasta töötaja – Rene Reinola
Aasta kutseõpetaja – Kaido Kivioja
Aasta üldainete õpetaja – Merle Zibo
Aastate õpetaja – Marju Heldema
Aasta rühmajuhendaja – Eneli Uibo
Aasta uustulnuk – Villu Vapper

2012
Aasta töötaja – Stella Kisant
Aasta kutseõpetaja – Kersti Raak
Aasta üldainete õpetaja – Aigi Pardel
Aastate õpetaja – Viive Padama
Aasta rühmajuhendaja – Krista Põllula
Aasta uustulnuk – Meelika Mihkelsaar

2011
Aasta töötaja – Mall Lepmets
Aasta kutseõpetaja – Mario Metshein
Aasta üldainete õpetaja – Pille Alekand
Aastate õpetaja – Aili Tervonen
Aasta rühmajuhendaja – Natalia Antikainen
Aasta uustulnuk – Marit Sillat

2010
Aasta töötaja – Aile Nõupuu
Aasta kutseõpetaja – Kersti Õim
Aasta üldainete õpetaja – Elle Teder
Aastate õpetaja – Marelle Möll
Aasta uustulnuk – Miriam Randmann

2009
Aasta töötaja – Uve Uustalu
Aasta kutseõpetaja – Harri Sinimeri
Aasta üldainete õpetaja – Heli Heimo

2008
Aasta töötaja – Kaire Kaljura
Aasta kutseõpetaja – Malle Peterson
Aasta üldainete õpetaja – Mehis Ehanurm

2007
Aasta õpetaja – Marju Heldema

2005
Aasta õpetaja – Tiiu Mihelson