Turismialane inglise keel klienditeenindajatele (B2)

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolitaja Kadri Kauts

Koolituse maht: 80 akadeemilist tundi (60 tundi on kontaktõpet ja 20 õppetundi iseseisvat tööd)

Õppekavarühm: isikuareng

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Õppeklass 203, II korrus

Koolituse läbiviimise aeg: 04.09-23.10.17 (esmaspäev ja kolmapäev), kell 17:00 -20:00 (4 õppetundi).

Koolitaja on Kadri Kauts. Kadri on Haapsalu KHK projektijuht. Tal on magistrikraad kirjalikus tõlkes, esimene töökeel inglise keel.

Sihtrühm: koolitus on mõeldud turismi- ja teenindusvaldkonnas töötavatele isikutele, kes soovivad oma inglise keele oskust parandada ja täiustada, et suuta pakkuda inglisekeelsele kliendile parimat teenindust.

Õppe alustamise nõuded: inglise keele oskus A2 tasemel. Selleks, et kursusel ei tekiks momente, kus teemad on liiga lihtsad või liiga rasked, palume vastata alljärgnevatele küsimustele. Küsimustik aitab koolitusgruppi komplekteerida.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

 • õppija mõistab lihtsat erialast teksti, koostab igapäevatööga seotud erialaseid tekste
 • õppija vestleb lihtsates igapäevastes tööalastes situatsioonides
 • õpilane mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel teenindus- ja bürootööalast võõrkeelset terminoloogiat

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

 • Turismivaldkonna klienditeeninduses ja bürootöös enamlevinud sõnavara
 • Grammatika põhireeglid
 • E-kirjade kirjutamine. Etiketi- ning viisakuse nõuded
 • Suhtlussituatsioonid ettevõttes. Telefonivestlus. Töövestlus
 • Turismialane sõnavara ja situatsioonid (reisimine, hotellis, tervis). Olukordadest arusaamine, vajalike väljendite tundmaõppimine rollimängudena
 • Viisakusväljendite kordamine
 • Külastaja küsimustele vastamine, teenindamine, toodete ja teenuste soovitamine
 • Tellimuste vastu võtmine, kirjade registreerimine, arvete koostamine.
 • Töökultuur ja tööpäev
 • Kultuurilisest taustast tulenevad eripärad

Grupi suurus: 12 inimest

Info ja registreerimine koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee, 666 1745, 521 8963.

Õppekava

Osaleja avaldus

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda ka HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita avaldus, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus (motivatsioonikiri Teie avaldusel). Avaldust ei pea veel allkirjastama. Täidetud avaldust ootame tagasi aadressil koolitused@hkhk.edu.ee. Teiega võetakse ühendust.