Turismialane vene keel

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 60 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: isikuareng

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Keeleõppeklass 305

Koolituse läbiviimise aeg: 10.september kuni 17.oktoober (esmaspäev, kolmapäev, neljapäev), kell 17:00 (4 akad tundi korraga)

Koolitaja on Natalia AntikainenHaapsalu KHK vene keele õpetaja ja koolitaja.

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud  turismivaldkonnas töötavatele isikutele, kes soovivad oma vene keele oskust parandada ja täiustada, et suuta pakkuda ka venekeelsele kliendile parimat teenindust. Koolitusele on oodatud nooremad inimesed, kes soovivad oma vene keele oskust arendada, samuti vanemad inimesed (50+), kes on vene keele unustanud ja nüüd vajaksid tööalaselt paremat keeleoskust.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

  • kasutab venekeelseid temakohaseid viisakusväljendeid (oma töös  kliendiga suhtlemisel)
  • juhatab teed, väljendab kuupäevi ja teisi ajaväljendeid
  • esitab kliendile küsimusi ja oskab kliendi küsimustele vastata majutust ja toitlustust puudutavates suhtlussituatsioonides
  • kasutab erialast  sõnavara, et tutvustada  hotellis olevaid ruume ja pakutavaid teenuseid

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

  • viisakusväljendid
  • reisimiseks vajalik sõnavara ja situatsioonid
  • hotellis ja toitlustusasutuses
  • suhtlussituatsioonid majutusettevõttes ja grammatika

Grupi suurus: 12  inimest

Õppekava

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele