IT turvalisus tavakasutajale. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: arvutikasutus

Koolituse läbiviimise koht: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus. Astangu 27, Tallinn.

Koolituse läbiviimise aeg: koolitus ei toimu

Koolitajad: Kristjan Traks. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse IT õppesuuna juht ja kutseõpetaja. Kristjan töötab Astangul 2012. aastast õpetajana, ta on lõpetanud 2009 Tallinna Polütehnikumi eriala „Arvutid ja arvutivõrgud“ ja Tallinna Ülikooli bakalaureuseõppes kutsepedagoogika eriala (2015).

Sihtrühm: tööealised isikud, kes soovivad saada täiendavaid teadmisi infotehnoloogia turvalisuse valdkonnas ning õppida kasutama arvutit turvaliselt.

Õppe alustamise nõuded: kontoritarkvara kasutamise algoskused (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)

Eesmärk ja väljund:

  • kasutab Internetti kaitstult ja turvaliselt ja haldab andmeid ning teavet asjakohaselt.
  • kasutab sobivaid võtteid ja rakendusi võrguühenduste ning arvuti turvamiseks
  • leiab tarkvara kasutades enamlevinud pahavara ning eemaldab selle
  • rakendab IKT turvalise kasutamise põhimõtteid igapäevaelus

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas): 

  • Turvalisuse põhimõisted
  • Turvalisuse tagamise võtted ja meetodid

Grupi suurus: 12 inimest

Info ja registreerimine Kristina Holenev, info@astangu.ee, 687 7231,  5683 2430 või  koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee, 666 1745, 5081016.

Õppekava

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita avaldus, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram