Ürituste kasutamine turunduslikel eesmärkidel

Koolitaja Piret Hallik-Sass
Koolitaja Piret Hallik-Sass

Registreerin koolitusele

Koolituse maht: 20 akadeemilist tundi, millele lisandub 5 tundi iseseisvat tööd

Õppekavarühm: majutamine ja toitlustamine

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa

Koolituse läbiviimise aeg: 10.-11. mai, kell 9:15 – 18:05 (sisaldab väikesmaid pause ja lõunapausi)

Koolitaja on Piret Hallik – Sass.  Piret on ettevõtja, turundusspetsialist, koolitaja, sihtkoha arendaja, sündmuste korraldaja ja algataja, projektijuht ja ürituste korraldaja. Ettevõtte Turundustugi looja; MTÜ Kuurordigalerii Central ja Eesti Huvialaagentuur käivitaja, Esto Maxibasket juht; Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži ja TÜ Pärnu kolledži endine õppejõud ja koolitaja.

Sihtrühm: tööealised isikud, kes vajavad ürituse korraldamise ja turundusalaseid oskuseid oma tööülesannete efektiivsemaks täitmiseks. Õpe sobib bürootöötajatele, turismivaldkonna väikeettevõtjale ja ka mittetulundusühingu esindajale jt ürituste korraldamisega kokku puutuvad isikud

Eesmärk ja õpiväljundid:

Eesmärk: Koolituse tulemusena oskab osaleja kasutada üritusturundust oma eesmärkide elluviimiseks, maine kujundamiseks ja sõnumite edastamiseks ning teab, kuidas üritust ette valmistada ja läbi viia.

Koolituse lõpuks õppija: Tunneb ja teab erinevaid ürituste tüüpe, teab programmi ja eelarve koostamise põhialused ning hindab võimalikke riske, tagades ürituse jätkusuutlikkuse. Seab oma ürituse eesmärgi, sõnumi ja koostab programmi, loob meeskonna ja juhib ürituse erinevaid etappe nii, et üritus saab tulemuslikult ellu viidud.

Kursuse teemad on õppekavas:

 • Kuidas ürituse abil edastada oma sõnumit ja muuta suhtumisi
 • Ürituste tüübid ja eripärad
 • Eesmärkide seadmine
 • Sihtgruppide määratlemine
 • Kuidas sihtgruppideni jõuda?
 • Sõnum ja visuaal ja eristuvus
 • Kommunikatsioon. Tegevuskava koostamine ja korralduslikud riskid
 • Koht
 • Programm
 • Vabatahtlike kaasamise eripärad ja võimalused
 • Tehnikaga seotud küsimused
 • Eelarve ja riskid
 • Ürituse ettevalmistamise etapid
 • Ürituse läbiviimise etapid
 • Tegevused peale ürituse läbiviimist
 • Tulemuslikkuse hindamine ja jätkusuutlikkuse tagamine
 • Sündmus kui ettevõtja ja piirkonna maine kujundaja, sündmuste kasutamine maailmas sihtkoha turundamiseks

Grupi suurus: 12 inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele