Uued õppekavad HEV õppijale – maaler ja abikokk

2017. aasta sügisel on haridusliku erivajadusega (HEV) õppijatel võimalik õppida kahel uuel õppekaval – maaler (1 aasta) ja abikokk (2 aastat)

Maalri erialale saavad õppima asuda põhikooli lõpetanud või põhihariduse lihtsustatud õppekavaga omandanud noored. Üheaastase õppekava jooksul õpitakse maalritöö põhioskusi: seinte ja põrandate ettevalmistamist ning viimistlemist, seinte tapetseerimist ning põrandakatete paigaldamist. Õppetöö sisse jääb ka ettevõttepraktika, mille jooksul omandatakse ehitusobjektil töötades praktilisi erialaseid oskusi.

Abikoka eriala on HKHK-s õpetatud juba mitu aastat, kuid tuleval sügisel hakatakse tulevasi abikokkasid õpetama uue kaheaastase õppekava järgi. Õppima asumiseks pole eelnev põhiharidus nõutav, kuid eriala on sobilik ka põhikooli lihtsustatud õppekavaga lõpetanutele. Õppetöö käigus õpitakse toitlustamise ja teeninduse aluseid ning abikoka praktilisi oskusi. Valikainena õpitakse pagari- ja kondiitritöid. Ettevõttepraktika toimub toitlustusasutuses. Pikem ja põhjalikum õppekava annab erivajadusega õppijale rohkem aega praktiseerimiseks ja erialaste oskuste omandamiseks.

Avalduste vastuvõtt toimub koolis kohapeal või elektroonselt.

Vastuvõtukomisjon 18. juulil, täiendav vastuvõtt 18. augustil.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram