Uus eriala PUITTOODETE TEHNOLOOG ootab õppijaid

Alates 1.novembrist on võimalus esitada avaldus uuele erialale – puittoodete tehnoloog. See on 5.taseme kutseõpe täiskasvanud õppijale, mis kasvas välja ettevõtete poolsest vajadusest. Ettevõtted soovivad näha töökohal spetsialisti, kes oskab tootmisprotsessi planeerida ja juhtida, samuti materjalikulu planeerida ja tegeleda tootearenduse ja disainiga.

Õpingute alustamise eeltingimuseks on eelnev puittoodete tootmise valdkonnaga seonduv hariduslik kvalifikatsioon (tisler, palkmajaehitaja, ehituspuusepp või puidupingioperaator) või praktiline töökogemus puidutöötlemise valdkonnas ja keskhariduse olemasolu.

Õppeaeg on üks aasta. Õpe toimub tsükliõppena üle nädala teisipäeviti ja kolmapäeviti. Nendel päevadel on võimalus majutuda kooli õpilaskodus, kus hinnad on soodsad!

Õpitakse mitmeid huvitavaid õppeaineid: tootmisprotsessi ettevalmistamine, toote tehnilise dokumentatsiooni koostamine, CNC lõiketöötlemine, materjaliõpetus, toote arendus ja disain ning palju muud.

Õpe toimub suuresti läbi praktiliste tegevuste, kus teooria põimitakse tugevalt praktikasse. Erialaõppe käigus omandatakse jooniste ja tehniliste dokumentide koostamise vilumus ning läbi tootearenduse ja disainiõppe valmib eriala lõpuks valmistoode koos vajaliku dokumentatsiooniga.

Õppeaja sisse on põimitud ka praktika ettevõttes, mis võimalusel toimub oma töökohal. Kõigil õpilastel on õppe läbimisel võimalik taotleda Puittoodete konstrueerija-tehnoloog, tase 5 kutsekvalifikatsioon.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram