Väikeettevõtluse kavandamine ja arendamine

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolitaja Aare Karolin
Koolitaja Saima Mänd

Koolituse maht: 68 akadeemilist tundi, sh on  16 akadeemilist tundi iseseisvat tööd

Õppekavarühm: juhtimine ja haldus

Koolituse läbiviimise aeg: 18. september, kell 14:00 (5 akad tundi korraga), kahel korral nädalas (T, K). Õpperuum 104

Koolitajad on Saima Mänd ja Aare Karolin. Saima Mänd (Tallinna Ülikool /MA,  pedagoogika/,  EBS /rahvusvaheline ärijuhtimine/) on ettevõtluse ja finantsjuhtimise valdkonnas konsultandina ja koolitajana tegutsenud üle 20 aasta, käivitanud Haapsalu Täienduskoolituskeskuse (1995) ja SA Haapsalu Ettevõtluskeskuse (1998, 2003 ümber kujundatud Läänemaa Arenduskeskuseks), ametiteks: juhataja, nõustaja ja koolitaja. Alates 2004 tegutseb ettevõtjana, teenusteks juhtimisalane (rõhuasetus finantsjuhtimisel) nõustamine, koolitus – ja arendusprojektide käivitamine ja juhtimine. Avalikud ülesastumised Pärnu Raamatupidamiskonverentsil, avaldatud artiklid ajakirjas  “Raamatupidamise praktik” (MTÜ-de finantsarvestus).

Aare Karolin on aastast 1990 ettevõtluse konsultant. Meediakogemus 1992 – 2000 Trio AS raadiote müügiagendist müügidirektorini. Ettevõtluse spetsialist so. alates 2002 mai – 2013 jaanuar Tallinna Ettevõtlusameti poolt Tallinna ettevõtetele väljastatavate stardiabi, ettevõtete töötajate väljaõppe, ümber- ja täiendkoolituse toetuste, ettevõttele olulise spetsialisti täiendkoolituse (stipendium) toetuste hindamiskomisjonide liige. Alates 2003 eraäride müügi- ja turunduskoolitaja 2003 – 2005 Tallinna Ettevõtlusameti Mentorklubi mentor ja 2007 – 2012 veebruar – Ideepank.ee ettevõtluse ekspert.

Sihtrühm: koolitusele on oodatud väikeettevõtlusega juba alustanud isikud või alustada soovijad. Õppele on oodatud ka FIE-d ja väikeettevõtjad, kes soovivad tegevust laiendada, leida uusi kliente või arendada olemasolevaid tooteid.

Õppe alustamise nõuded: vähemalt põhiharidus. Kasuks tulevad majandusalased eelteadmised ja  arvuti kasutamise oskus.

Eesmärk ja õpiväljundid (täpsemalt õppekavas):
Koolituse lõpuks õppija

 • Tunneb ettevõtluses kasutatavaid mõisted, ettevõtlusvorme ning oskab alustada väikeettevõtlusega.
 • Sõnastab äriidee, kirjeldab toodet ja selle kliendigruppe ning analüüsib võimalikke riske.
 • Koostab turundusplaani koos finantsprognoosidega.
 • Valmib äriplaan.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

Ettevõtlusega alustamine ja äriidee – mida me peaksime teadma?

 • Mõisted ettevõtlus, ettevõte ja ettevõtja. Ettevõtlusvormid.
 • Ettevõtte elutsükkel. Asutamisdokumendid. Ettevõtte alustamine: ettevõtte asutamine;
 • rahastamine, personali komplekteerimine, materiaalsete ressurssidega varustamine.
 • Ettevõtte tegevuse lõpetamine
 • Ettevõtte tegevuskeskkond ja riskid
 • Turg ja toode
 • Praktiline töö: äriidee, selle hindamine. Toote kirjeldamine ning konkurentsianalüüs

Äriplaani vajalikkus ja tähtsus

 • Turg ja toode. Kliendid. Toote või teenuse kirjeldamine
 • Ettevõtte tulud ja kulud. Äriplaani koostamise põhitõed.
 • Maksustamine

Ettevõtja isikuomadused ja nende arendamine

 • Kuidas üle saada ettevõtluse hirmudest.
 • Suhtlemine klientidega.
 • Klientide mõjutamine – erinevad inimtüübid ja kuidas nendega toimida.

Turundusplaani koostamine 

 • Kes on klient (persona analüüs)
 • Toote viimine ostjani- erinevad turunduskanalid
 • Müügisõnumite loomine ja müügipsühholoogia alused. Mida rõõmsam klient, seda rõõmsam kaupleja.
 • Püsikliendid ja nende haldamine
 • Eduka turundusplaani koostamine.
 • Praktiline ülesanne: turundusplaani eelarve ja taktikaliste plaanide koostamine, Hinnakujunduse koostamine (tasuvuspunkt). Äriplaani tuldu- kulud ja rahavoogude prognoos.

Ettevõtte rahastamise võimalused

Grupi suurus:  8 – 15 inimest

Maksumus: 330 eurot

Info ja registreerimine: koolitusjuht Ingrit Kera, ingrit.kera@hkhk.edu.ee Telefon: 6661745

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korraga.

Õppekava

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram