Väikeettevõtluse kavandamine ja arendamine

Koolitaja Aare Karolin
Koolitaja Aare Karolin
Koolitaja Saima Mänd

Registreerin koolitusele

KOOLITUS-

GRUPP ON KOMP-

LEKTEERITUD

Koolituse maht: 68 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: juhtimine ja haldus

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Õppeklass ja arvutiklass

Koolituse läbiviimise aeg: 2. märts, kell 10:15 – 15:15, reedeti (pealelõunat al kl 13:30) ja laupäeviti (10:15). Viimane õppepäev on 6. aprillil.

Koolitajad on Saima Mänd ja Aare Karolin. Saima Mänd (Tallinna Ülikool /MA,  pedagoogika/,  EBS /lõpetamata, rahvusvaheline ärijuhtimine/) on ettevõtluse ja finantsjuhtimise valdkonnas konsultandina ja koolitajana tegutsenud üle 20 aasta, käivitanud Haapsalu Täienduskoolituskeskuse (1995) ja SA Haapsalu Ettevõtluskeskuse (1998, mis aastal 2003 sai Läänemaa Arenduskeskuseks).  Ametiteks on juhataja, nõustaja ja koolitaja.

Alates 2004 tegutseb ta ettevõtjana, teenusteks juhtimisalane (rõhuasetus finantsjuhtimisel) nõustamine, koolitus – ja arendusprojektide käivitamine ja juhtimine. Avalikud ülesastumised Pärnu Raamatupidamiskonverentsil, avaldatud artiklid ajakirjas  “Raamatupidamise praktik” (MTÜ-de finantsarvestus).  Aare Karolin on aastast 1990 ettevõtluskonsultant. Koolitajal on meediakogemus 1992 – 2000 Trio AS raadiote müügiagendist müügidirektorini. Koolitaja oli 2002 – 2013 Tallinna Ettevõtlusameti poolt Tallinna ettevõtetele väljastatavate stardiabi spetsialist. Erinevate ettevõtlustoetuste hindamiskomisjonide liige. Alates 2003 eraäride müügi- ja turunduskoolitaja, 2003 – 2005 Tallinna Ettevõtlusameti Mentorklubi mentor ja 2007 – 2012 veebruar – Ideepank.ee ettevõtluse ekspert.

Sihtrühm: koolitusele on oodatud väikeettevõtlusega juba alustanud isikud või alustada soovijad (sh vanusegrupp 50+). Õppele on oodatud ka FIE-d ja väikeettevõtjad, kes soovivad tegevust laiendada, leida uusi kliente või arendada olemasolevaid tooteid.

Õppe alustamise nõuded: vähemalt põhiharidus. Kasuks tulevad majandusalased eelteadmised ja  arvuti kasutamise oskus. Osa õppest toimub arvitiklassis.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

 • Tunneb ettevõtluses kasutatavaid mõisted, ettevõtlusvorme ning oskab alustada väikeettevõtlusega.
 • Sõnastab äriidee, kirjeldab toodet ja selle kliendigruppe ning analüüsib võimalikke riske.
 • Koostab turundusplaani koos finantsprognoosidega. Valmib äriplaan.

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas:

Ettevõtlusega alustamine ja äriidee – mida me peaksime teadma?

 • Mõisted ettevõtlus, ettevõte ja ettevõtja. Ettevõtlusvormid
 • Ettevõtte elutsükkel. Asutamisdokumendid. Ettevõtte alustamine: ettevõtte asutamine
 • Rahastamine, personali komplekteerimine, materiaalsete ressurssidega varustamine
 • Ettevõtte tegevuse lõpetamine
 • Ettevõtte tegevuskeskkond ja riskid
 • Turg ja toode
 • Praktiline töö: äriidee, selle hindamine. Toote kirjeldamine ning konkurentsianalüüs

Äriplaani vajalikkus ja tähtsus

 • Turg ja toode. Kliendid. Toote või teenuse kirjeldamine
 • Ettevõtte tulud ja kulud. Äriplaani koostamise põhitõed
 • Maksustamine

Ettevõtja isikuomadused ja nende arendamine

 • Kuidas üle saada ettevõtluse hirmudest
 • Suhtlemine klientidega
 • Klientide mõjutamine – erinevad inimtüübid ja kuidas nendega toimida

Turundusplaani koostamine 

 • Kes on klient (persona analüüs)
 • Toote viimine ostjani- erinevad turunduskanalid
 • Müügisõnumite loomine ja müügipsühholoogia alused. Mida rõõmsam klient, seda rõõmsam kaupleja
 • Püsikliendid ja nende haldamine
 • Eduka turundusplaani koostamine
 • Praktiline ülesanne: turundusplaani eelarve ja taktikaliste plaanide koostamine, Hinnakujunduse koostamine (tasuvuspunkt). Äriplaani tuldu- kulud ja rahavoogude prognoos

Ettevõtte rahastamise võimalused

Grupi suurus: 15 inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram