Väikeettevõtluse kavandamine ja arendamine

Koolitaja Aare Karolin
Koolitaja Aare Karolin
Koolitaja Saima Mänd

Registreerin koolitusele

Koolituse maht: 68 akadeemilist tundi

Õppekavarühm:
juhtimine ja haldus

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Õppeklass ja arvutiklass

UUS! Koolituse läbiviimise aeg: 06.04-31.05.18, reedeti, kell 14:00-18:00 (neljapäeval 12:00-16:00)

Koolitajad on Saima Mänd ja Aare Karolin. Saima Mänd (Tallinna Ülikool /MA,  pedagoogika/,  EBS /lõpetamata, rahvusvaheline ärijuhtimine/) on ettevõtluse ja finantsjuhtimise valdkonnas konsultandina ja koolitajana tegutsenud üle 20 aasta, käivitanud Haapsalu Täienduskoolituskeskuse (1995) ja SA Haapsalu Ettevõtluskeskuse (1998, 2003 ümber kujundatud Läänemaa Arenduskeskuseks), ametiteks: juhataja, nõustaja ja koolitaja.

Alates 2004 tegutseb ettevõtjana, teenusteks juhtimisalane (rõhuasetus finantsjuhtimisel) nõustamine, koolitus – ja arendusprojektide käivitamine ja juhtimine. Avalikud ülesastumised Pärnu Raamatupidamiskonverentsil, avaldatud artiklid ajakirjas  “Raamatupidamise praktik” (MTÜ-de finantsarvestus).  Aare Karolin on aastast 1990 ettevõtluse konsultant. Meediakogemus 1992 – 2000 Trio AS raadiote müügiagendist müügidirektorini. Ettevõtluse spetsialist so. alates 2002 mai – 2013 jaanuar Tallinna Ettevõtlusameti poolt Tallinna ettevõtetele väljastatavate stardiabi, ettevõtete töötajate väljaõppe, ümber- ja täiendkoolituse toetuste, ettevõttele olulise spetsialisti täiendkoolituse (stipendium) toetuste hindamiskomisjonide liige. Alates 2003 eraäride müügi- ja turunduskoolitaja 2003 – 2005 Tallinna Ettevõtlusameti Mentorklubi mentor ja 2007 – 2012 veebruar – Ideepank.ee ettevõtluse ekspert

Sihtrühm: koolitusele on oodatud väikeettevõtlusega juba alustanud isikud või alustada soovijad (sh vanusegrupp 50+). Õppele on oodatud ka FIE-d ja väikeettevõtjad, kes soovivad tegevust laiendada, leida uusi kliente või arendada olemasolevaid tooteid.

Õppe alustamise nõuded: vähemalt põhiharidus. Kasuks tulevad majandusalased eelteadmised ja  arvuti kasutamise oskus.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

 • Tunneb ettevõtluses kasutatavaid mõisted, ettevõtlusvorme ning oskab alustada väikeettevõtlusega.
 • Sõnastab äriidee, kirjeldab toodet ja selle kliendigruppe ning analüüsib võimalikke riske.
 • Koostab turundusplaani koos finantsprognoosidega.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

Ettevõtlusega alustamine ja äriidee – mida me peaksime teadma?

 • Mõisted ettevõtlus, ettevõte ja ettevõtja. Ettevõtlusvormid.
 • Ettevõtte elutsükkel. Asutamisdokumendid. Ettevõtte alustamine: ettevõtte asutamine;
 • rahastamine, personali komplekteerimine, materiaalsete ressurssidega varustamine.
 • Ettevõtte tegevuse lõpetamine
 • Ettevõtte tegevuskeskkond ja riskid
 • Turg ja toode
 • Praktiline töö: äriidee, selle hindamine. Toote kirjeldamine ning konkurentsianalüüs

Äriplaani vajalikkus ja tähtsus

 • Turg ja toode. Kliendid. Toote või teenuse kirjeldamine
 • Ettevõtte tulud ja kulud. Äriplaani koostamise põhitõed.
 • Maksustamine

Ettevõtja isikuomadused ja nende arendamine

 • Kuidas üle saada ettevõtluse hirmudest.
 • Suhtlemine klientidega.
 • Klientide mõjutamine – erinevad inimtüübid ja kuidas nendega toimida.

Turundusplaani koostamine 

 • Kes on klient (persona analüüs)
 • Toote viimine ostjani- erinevad turunduskanalid
 • Müügisõnumite loomine ja müügipsühholoogia alused. Mida rõõmsam klient, seda rõõmsam kaupleja.
 • Püsikliendid ja nende haldamine
 • Eduka turundusplaani koostamine.
 • Praktiline ülesanne: turundusplaani eelarve ja taktikaliste plaanide koostamine, Hinnakujunduse koostamine (tasuvuspunkt). Äriplaani tuldu- kulud ja rahavoogude prognoos.

Ettevõtte rahastamise võimalused

Grupi suurus: 15 inimest

Õppekava

Osaleja avaldus

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda ka HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita avaldus, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus (motivatsioonikiri Teie avaldusel). Avaldust ei pea veel allkirjastama. Täidetud avaldust ootame tagasi aadressil koolitused@hkhk.edu.eeTeiega võetakse ühendust.

Registreerin koolitusele