Väikeettevõtte raamatupidamine ja töö programmiga Merit Aktiva

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 60 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: majandusarvestus ja maksud

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Õppeklass 306 ja arvutiklass 301

Koolituse läbiviimise aeg: 1. märts – 7. juuni (kolmapäeviti), kell 17:00-20:00 (4 õppetundi korraga). Kokku 15 õppepäeva.

Koolitajad:

 • Marelle Möll.  Tallinna Tehnikaülikooli Kõrgema Majanduskooli majandusarvestuse eriala 2003 aastal. Haapsalu Kutsehariduskeskus alates 2003. aastast kutseõpetajana. Alates 2005 aastast juhtivõpetaja/osakonnajuhatajana. Õpetatavad ained koolis: majandusarvestus, raamatupidamise alused, finantsraamatupidamine, finantsanalüüs, ettevõtte rahandus, äri- ja kutse-eetika, raamatupidamine arvutil, majanduse ja ettevõtluse alused. Aasta koolitaja 2009 Läänemaal. Haapsalu Kutsehariduskeskuse “Aastate õpetaja” 2010
 • Ülle Moks. Ülle töötas 1991 – 2015 Maksu- ja Tolliametis. 2009 aastast on olnud põhitöö kõrvalt ka Haapsalu Kutsehariduskeskuses majandusarvestuse kutseõpetaja (Finantsraamatupidamine II, FIE raamatupidamine, töö-ja palgaarvestus, kulude arvestus ja eelarvestamine). Alates 2015 aastast on täiskohaga Haapsalu Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja. Ülle on lõpetanud Tihemetsa Tehnikum põllumajanduslik asjaajamise organiseerimine 1988.a, Haapsalu Kutsehariduskeskus majandusarvestuse eriala 2008.a, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool majandusarvestuse eriala 2012. a. Raamatupidaja-assistent kutsekvalifikatsioon I järk 2008.a.

Sihtrühm: koolitus on mõeldud algajale raamatupidajale, kellel puudub erialane väljaõpe, aga on tööst tulenev vajadus omandada raamatupidamise algtõed, et suuta ise korraldada lihtsamat väikeettevõtte raamatupidamist ning esitada seadustest tulenevalt vajalikud aruanded. Koolitusele on oodatud ka väikeettevõtte juhid, kes vajavad arusaamist ja oskust kaasa rääkida raamatupidamislikes küsimustes, suudavad teostada lihtsamaid raamatupidamislikke operatsioone ning vajadusel saavad asendada raamatupidajat.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

 • kajastab dokumentide alusel väikese suurusega majandusüksuse majandussündmusi arvestusregistrites
 • koostab ja esitab finantsaruandeid, lähtudes kehtivatest õigus- ja normatiivaktidest
 • orienteerub erinevates maksustamise aspektides ning täidab erinevaid maksudeklaratsioone, lähtudes õigusaktidest.
 • orienteerub raamatupidamistarkvara erinevates moodulites ning nendega seotud võimalustes majandustehingute kajastamisel, kasutades programmi Merit Aktiva.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

 • Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine. (20 tundi)
 • Raamatupidamist reguleerivad õigus- ja normatiivaktid, sh raamatupidamise sise-eeskiri
 • Raamatupidamise alused
 • Finantsarvestuse põhimõtted ja –meetodid: raha, deebitorid, varud, põhivara, kreeditorid, omakapital, tulud, kulud.
 • Finantsaruanded ja nende koostamine (10 tundi)
 • Bilanss
 • Kasumiaruanne
 • Majandusaasta aruanne
 • Majandusaasta lõpetamisega seotud tegevused
 • Maksustamine ja maksude arvutus väikeettevõttes (15 tundi)
 • Töö tasustamisega seotud maksud ja maksed ning arvutamine
 • Erisoodustuse maksustamine ja arvutamine
 • Dividendid ja nende arvutus
 • Käibemaks ja selle arvutamine
 • Ettevõtlusega seotud ja mitteseotud kulud
 • Kõikide teemade käsitlemisel maksudeklaratsioonide täitmine
 • Töö raamatupidamise programmiga Merit Aktiva (15 tundi)
 • Raamatupidamise tarkvara erinevad moodulid
 • Dokumentide sisestamine programmid eelnevalt tehtud ülesande baasilt.

Grupi suurus: 15 inimest

Õppekava