Väikeettevõtte raamatupidamine ja töö programmiga Merit Aktivaga

Raamatupidamise koolitus
Koolitaja Ülle Moks

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 60 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: majandusarvestus ja maksud

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Õppeklass 306 ja arvutiklass 301

Koolituse läbiviimise aeg: 30. jaanuar kuni 8. mai, kell 17:00-20:00 (kolmapäeviti).

Koolitajad on Marelle Möll ja Ülle Moks.  Marelle on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli Kõrgema Majanduskooli majandusarvestuse erialaja töötab Haapsalu Kutsehariduskeskus alates 2003. aastast kutseõpetajana.

Koolitaja Marelle Möll
Koolitaja Marelle Möll

Alates 2005. aastast juhtivõpetaja ja osakonnajuhatajana. Õpetatavad ained koolis: majandusarvestus, raamatupidamise alused, finantsraamatupidamine, finantsanalüüs, ettevõtte rahandus, äri- ja kutse-eetika, raamatupidamine arvutil, majanduse ja ettevõtluse alused. Marelle on Läänemaa aasta koolitaja 2009  ja Haapsalu Kutsehariduskeskuse “Aastate õpetaja” 2010.  Ülle töötas 1991–2015 Maksu- ja Tolliametis. 2009. aastast on olnud põhitöö kõrvalt

ka Haapsalu Kutsehariduskeskuses majandusarvestuse kutseõpetaja (Finantsraamatupidamine II, FIE raamatupidamine, töö-ja palgaarvestus, kulude arvestus ja eelarvestamine). Alates 2015. aastast täiskohaga Haapsalu Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja. Ta on lõpetanud Tihemetsa Tehnikumi põllumajanduslik asjaajamise organiseerimise eriala, Haapsalu Kutsehariduskeskuse majandusarvestuse eriala, Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli majandusarvestuse eriala. Raamatupidaja-assistent kutsekvalifikatsioon I järk 2008. a.

Sihtrühm: koolitus on mõeldud algajale raamatupidajale, kellel puudub erialane väljaõpe, aga on tööst tulenev vajadus omandada raamatupidamise algtõed, et suuta ise korraldada lihtsamat väikeettevõtte raamatupidamist ning esitada seadustest tulenevalt vajalikud aruanded. Koolitusele on oodatud ka väikeettevõtte juhid, kes vajavad arusaamist ja oskust kaasa rääkida raamatupidamislikes küsimustes, suudavad teostada lihtsamaid raamatupidamislikke operatsioone ning vajadusel saavad asendada raamatupidajat.

Õppe alustamise nõuded: soovitavalt keskharidus ja arvutikasutamise oskus tavakasutaja tasemel.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

 • kajastab dokumentide alusel väikese suurusega majandusüksuse majandussündmusi arvestusregistrites
 • koostab ja esitab finantsaruandeid, lähtudes kehtivatest õigus- ja normatiivaktidest
 • orienteerub erinevates maksustamise aspektides ning täidab erinevaid maksudeklaratsioone, lähtudes õigusaktidest.
 • orienteerub raamatupidamistarkvara erinevates moodulites ning nendega seotud võimalustes majandustehingute kajastamisel, kasutades programmi Merit Aktiva.

Kursuse teemad on õppekavas:

 • Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine.
 • Raamatupidamist reguleerivad õigus- ja normatiivaktid, sh raamatupidamise sise-eeskiri
 • Raamatupidamise alused
 • Finantsarvestuse põhimõtted ja –meetodid: raha, deebitorid, varud, põhivara, kreeditorid, omakapital, tulud, kulud.
 • Finantsaruanded ja nende koostamine
 • Bilanss
 • Kasumiaruanne
 • Majandusaasta aruanne
 • Majandusaasta lõpetamisega seotud tegevused
 • Maksustamine ja maksude arvutus väikeettevõttes
 • Töö tasustamisega seotud maksud ja maksed ning arvutamine
 • Erisoodustuse maksustamine ja arvutamine
 • Dividendid ja nende arvutus
 • Käibemaks ja selle arvutamine
 • Ettevõtlusega seotud ja mitteseotud kulud
 • Kõikide teemade käsitlemisel maksudeklaratsioonide täitmine
 • Töö raamatupidamise programmiga Merit Aktiva
 • Raamatupidamise tarkvara erinevad moodulid
 • Dokumentide sisestamine programmid eelnevalt tehtud ülesande baasilt.

Grupi suurus: 12 inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram