Vaimne enesehoid klienditöös

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 26 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: isikuareng

Koolituse läbiviimise koht: peahoone õppeklass

Koolituse läbiviimise aeg: oktoober 2020

Koolitaja on Reet Saareväli. Töötab Haapsalu Kutsehariduskeskuses koolipsühholoogina alates 2005 aastast. On lõpetanud Tallinna Ülikooli ja omab magistrikraadi pedagoogikas, on lõpetanud Professionaalse Psühholoogia Erakooli psühholoogilise nõustajana ning läbinud psühhoterapeudi õppe Vilniuse Ülikooli juures.

Sihtrühm: Inimesed, kes oma töös igapäevaselt peavad olema pädevad meeldivaks suhtluseks erinevate klientidega, tulema toime ka keerukamate suhtlusolukordadega ja oskama töösituatsioonis esinevate konfliktidega toime tulla ning neid ennetada. Õppijad vanuses 50+, kes vajavad täiendkoolitust oma konkurentsivõime suurendamiseks. Inimesed, kes tunnevad, et alanenud eneseusk ja –hinnang võib saada takistuseks töö leidmisel ja tööle asumisel.

Õppele on oodatud Uuemõisa Kodu töötajad.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

  • Tajub endas ära esimesi märke stressi ilmnemisel ja mõistab stressi olemust.
  • Jälgib oma mõtteid ja hoiab neid positiivses fookuses, liikudes rohkem looduses ja olles füüsiliselt aktiivne.
  • Kasutab eneseregulatsiooni võtteid stressiga toimetulekuks.

Kursuse teemad täpsemalt õppekavas

  • Stressi olemus
  • Ärevus ja muretsemine
  • Mõtlemise seos stressiga
  • Eneseregulatsioon

Grupi suurus: 10  inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram