Vanade katuste renoveerimine, hooldus ja remont

Registreerin koolitusele

Koolituse maht: 60 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: ehitus ja tsiviilrajatised

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Ehitusmaja. Tennise 10/12

Koolitaja on Villu Vapper. Villu on HKHK ehitusvaldkonna kutseõpetaja alates aastast 2012. Ta on ellu viinud mitmeid ehitusalaseid täienduskoolitusi.

Sihtrühm: koolitus on mõeldud madala erialase kvalifikatsiooniga või kvalifikatsioonita töötajatele (50+ vanuses),  kes soovib oma oskusi vanade katuste remondil kasutada. Näiteks  kinnisvarahooldajad ja -haldajad ning ehitustöölised (abitöölised), ehitusettevõtete töötajad, FIEd jms.

Õppe alustamise nõuded: kasuks tuleb varasem töökogemus ehitusvaldkonnas. Tervislik seisund peab võimaldama tööd ehitusvaldkonnas ja kõrgtööd.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

  • Hindab vanu katuseid tuginedes koolis õpitule.
  • Teostab katuse mõõdistuse, arvutustööd ja ladustab materjali.
  • Teab kuidas soojustada energiatõhusalt katust.
  • Ehitab katusevintskapi ja paigaldab katuseakna  ja kinnitab katusele õigeid töövahendeid ja töövõtteid kasutades erinevaid katusekattematerjale, järgides tootjapoolseid juhendeid ja ehitusstandardeid.
  • Hooldab ja remondib vanu katuseid, kasutades õigeid töövõtteid ja töövahendeid.
  • Töötab järgides kõiki ohutustehnika reegleid.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

  • Ettevalmistustööd aluskatuse ehitamiseks ja katusekatte paigaldamiseks
  • Katuse väljaehtiste ja aluskatuse ehitamine
  • Erinevate katusekattematerjalide paigaldamine

Grupi suurus: 12  inimest

Õppekava

Osaleja avaldus

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele