Vanade puithoonete soojustamine ja renoveerimine

Registreerin koolitusele

vanade puithoonete soojustamine ja renoveerimine
Koolitaja Villu Vapper
vanade puithoonete soosjustamine ja renoveerimine
Koolitaja Mati Kisant

Koolituse maht: 120 akadeemilist tundi (40 õppetundi auditoorset tööd ja 80 õppetundi praktilist õpet)

Õppekavarühm: ehitus ja tsiviilrajatised

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, HKHK ehitusmaja (Tennise tn 10/12).

UUS! Koolituse läbiviimise aeg: 28.03 – 14.06.18, kolmapäev ja neljapäev, kell 17:00 – 21.00.

Koolitajad on Villu Vapper ja Mati Kisant. Villu Vapper on HKHK ehitusvaldkonna kutseõpetaja alates aastast 2012. Kutsetunnistus (müürsepp I). Kogemustega koolitaja. Mati Kisant on HKHK ehitusvaldkonna kutseõpetaja. Mati on läbinud mitmeid kutsepedagoogika kursuseid. Vabariiklik koondis Eesti Kolhoosiehitus Eriala – IV kategooria.

Sihtrühm: koolitus on mõeldud madala erialase kvalifikatsiooniga või kvalifikatsioonita töötajatele (50+ vanuses), kes soovivad täiendada oma oskusi vana puithoone renoveerimisel ja soojustamisel, et oma konkurentsivõimet tööturul parandada. Nt: kinnisvarahooldajad ja -haldajad ning ehitustöölised (abitöötajad), ehitusettevõtete töötajad, FIEd jms.

Õppe alustamise nõuded: varasem töökogemus

Eesmärk ja väljundid:
Koolituse lõpuks õppija

 • Hindab vana puithoone seisukorda, vajadusel parandab konstruktsiooni, soojustab hoone vastavalt energiatõhususe nõuetele, valides õiged materjalid.
 • Paigaldab vastavalt nõuetele auru- ja tuuletõkke, roovitise ja välis- ning sisevoodrilauad, kasutades õigeid töövõtteid.
 • Viimistleb vana puithoonet seest ja väljast, kasutades õigeid töövõtteid ja töövahendeid.
 • Täidab hoone renoveerimisel kõiki tööohutuseeskirju.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

 • Vana hoone renoveerimistööd:
  -objekti katuse- ja seinakonstruktsioonide seisukorra hindamine
  -karkass-seina parandamine, tagades samal ajal nõuetele vastava konstruktsiooniosa säilimise
  -põrandate ja vahelagede konstruktsioonide parandamine
  -renoveerimist vajava laudvoodri parandamine või asendamine
  -lihttappliidete valmistamine kasutades
  -karkassile soojustus- ja heliisolatsioonimaterjalide ning auru- ja tuuletõkkematerjalide paigaldamine
  -energiatõhusus soojustamisel
  -töös kasutatavad elektrilised ja mehaanilised käsitööriistad, töö tellingutel ja ohutus.
 • Vooderdise paigaldamine:
  -tuuletõkkeplaadile vooderdise eripärast (vertikaal- või horisontaallaudis) lähtudes sobiva roovitise paigaldamine
  -seinale sisemise voodrilaudise paigaldamine, välisvoodrilaudade paigaldamine ja voodriliite tegemine
  -õigete tööriistade kasutamine.
 • Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade viimistlustööd:
  -viimistletavatelt pindadelt eelnevate viimistluskihtide eemaldamine, pindade sobivate vahenditega töötlemine ja töötlemine antiseptikuga
  -aluspindade kruntimine selleks sobivate töövõtetega. Aluspinna tasandamine või pahteldamine, järeltöötlemine
  -sise- ja välisseinte vuukide ja ühenduskohtade hermetiseerimine
  -kruntimine, vahevärvimine ja pindade värvimine
  -pindade lakkimine või õlitamine.

Õppekava

Osaleja avaldus

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda ka HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita avaldus, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus (motivatsioonikiri Teie avaldusel). Avaldust ei pea veel allkirjastama. Täidetud avaldust ootame tagasi aadressil koolitused@hkhk.edu.eeTeiega võetakse ühendust.

Registreerin koolitusele