Vanade puithoonete soojustamine ja renoveerimine

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 120 akadeemilist tundi (40 õppetundi auditoorset tööd ja 80 õppetundi praktilist õpet)

Õppekavarühm: ehitus ja tsiviilrajatised

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, HKHK ehitusmaja (Tennise tn 6).

Koolituse läbiviimise aeg: alates 7. märts – 15. juuni (2 korda nädalas), algusega kell 17:00 – 20:45 (5 õppetundi korraga), teisipäeviti ja neljapäeviti.

Koolitajad on Villu Vapper ja Mati Kisant. Villu Vapper on HKHK ehitusvaldkonna kutseõpetaja alates aastast 2012. Kutsetunnistus (müürsepp I). Kogemustega koolitaja. Mati Kisant on HKHK ehitusvaldkonna kutseõpetaja. Mati on läbinud mitmeid kutsepedagoogika kursuseid. Vabariiklik koondis Eesti Kolhoosiehitus Eriala – IV kategooria.

Sihtrühm: koolitus on mõeldud madala erialase kvalifikatsiooniga või kvalifikatsioonita töötajatele (50+ vanuses), kes soovib oma oskusi vana puithoone renoveerimisel ja soojustamisel täiendada, et oma konkurentsivõimet tööturul parandada. Nt: kinnisvarahooldajad ja -haldajad ning ehitustöölised (abitöötajad), ehitusettevõtete töötajad, FIEd jms. Õppe alustamise nõuded: varasem töökogemus puiduvaldkonnas. Tervislik seisund peab võimaldama tööd ehitusvaldkonnas.

Eesmärk ja väljundid:
Koolituse lõpuks õppija

 • Hindab vana puithoone seisukorda, vajadusel parandab konstruktsiooni, soojustab hoone vastavalt energiatõhususe nõuetele valides õiged materjalid.
 • Paigaldab auru-ja tuuletõkke, roovitise ja välis- ning sisevoodrilauad kasutades õigeid töövõtteid, vastavalt nõuetele.
 • Viimistleb vana puithoonet seest ja väljast kasutades õigeid töövõtteid ja töövahendeid.
  Töötab hoone renoveerimisel täites kõiki tööohutuseeskirju.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

 • Vana hoone renoveerimistööd (20 A+ 20 T)
  objekti katuse- ja seinakonstruktsioonid seisukorra hindamine
  karkass-seina parandamine, tagades samal ajal nõuetele vastava konstruktsiooniosa säilimise
  põrandate ja vahelagede konstruktsioonide parandamine
  renoveerimist vajava laudvoodri parandamine või asendamine
  lihttappliidete valmistamine kasutades
  karkassile soojustus- ja heliisolatsioonimaterjalide ning auru- ja tuuletõkkematerjalide paigaldamine
  energiatõhusus soojustamise
  töös kasutatavad elektrilised ja mehaanilised käsitööriistad, töö tellingutel ja ohutus
 • Vooderdise paigaldamine (10 A+ 30 T)
  tuuletõkkeplaadile vooderdise eripärast (vertikaal- või horisontaallaudis) lähtudes sobiva roovitise paigaldamine
  seinale sisemise voodrilaudise paigaldamine, välisvoodrilaudade paigaldamine ja voodriliite tegemine.
  õigete tööriistade kasutamine
 • Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade viimistlustööd (10 A+ 30 T)
  viimistletavatelt pindadelt eelnevate viimistluskihtide eemaldamine, pindade sobivate vahenditega töötlemine ja töötlemine antiseptikuga
  aluspindade kruntimine selleks sobivate töövõtetega. Aluspinna tasandamine või pahteldamine, järeltöötlemine.
  sise- ja välisseinte vuukide ja ühenduskohtade hermetiseerimine.
  kruntimine, vahevärvimine ja pindade värvimine.
  pindade lakkimine või õlitamine.

Grupi suurus: 14 inimest

Õppekava

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram