Visuaalne kommunikatsioon lihtsate vahenditega

Koolitaja Airi Aavik
Koolitaja Airi Aavik

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 20 akadeemilist tundi, millele lisandub 6 tundi iseseisvat tööd

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, III korrus, arvutiklass

Õppekavarühm: arvutikasutus

Koolituse läbiviimise aeg: 7. veebruar kuni 7. märts. Toimub neljapäeviti, kell 17:00 – 20:00

Koolitaja on Airi Aavik.  Airil on rakenduslik kõrgharidus, Tallinna Pedagoogiline Kolledžist. Lisaks on lõpetanud Haapsalu Kolledži „nutiõpetaja“ eriala. Alates 2017 aastast õpib ta  TLÜ haridustehnoloogia magistriõppes. Koolitaja töötab HKHK-s haridustehnoloogina ja on Haapsalu Kolledži haridustehnoloogia lektor ja HITSA koolitaja. Koolitab erinevate haridusasutuste õpetajaid kasutama tänapäevast digimaailma õpetajatele ja õpilasele kasulikul ning vajalikul moel. Airil on täiskasvanute koolitaja 6. taseme kutsetunnistust.

Õppe alustamise nõuded: arvutikasutusoskus baastasemel

Sihtrühm: 50-aastased ja vanemad isikud,  aga ka kõik huvilised, kes vajavad visuaalse kommunikatsiooni algteadmisi tööalaselt. Näiteks teenindussektoris töötavad inimesed, administraatorid, väikeettevõtjad jt.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

  • Õppija kasutab nutiseadme kasutamise põhialused suunitlusega pilt, video ja heli.
  • Õppija kasutab töös pildistamise põhivõtteid, pilditöötlus nutivahendis/arvutis ja Pildi avaldamine veebis, sõnumi loomisel.
  • Õppija on teadlik autoriõigustest ning kasutab fotopankasid ning oskab viidata.
  • Õppija valmistav töös vajaliku infograafika: posterid, kuulutused, voldikud, esitlusi jms, kasutades arvutit.

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas:

Nutiseadme kasutamise põhialused suunitlusega pilt, video ja heli.
Pildistamise põhitõed. Pilditöötlus nutivahendis/arvutis. Pildi avaldamine veebis.
Autoriõigused. Fotod veebis, otsing ja salvestamine
Infograafika: posterid, kuulutused, voldikud
Helifailide pangad, otsing, alla laadimine
Slaidiesitluste loomine nutivahendis/arvutis

Grupi suurus: 12 inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele