VÕTA

Varasemate õpingute ning töökogemuse (VÕTA) arvesse võtmise taotlemisel arvestatakse õppija poolt varasemalt läbitud õppetööd koolis või täiendkoolituses, töökogemust või vabal ajal õpitut, kui õpitu maht ja sisu vastavad omandatava õppekava väljundite mahule ja sisule. Eelnevalt õpitut arvestatakse sooritust tõendava dokumendi alusel, mille õpilane lisab oma taotlusdokumendile. VÕTA kord

Üldjuhul hindab eelnevaid kogemusi direktori poolt moodustatud komisjon, kuhu vajadusel kaasatakse eriala õpetaja.

Täpsem info: VÕTA koordinaator Marju Heldema, e-post: marju.heldema@hkhk.edu.ee, telefon 666 1747

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram