Õppeprotsessi kvaliteedi parandamine õpetajate koostöö ja erialase pädevuse tõstmise kaudu

Erasmus + K1 “Õppeprotsessi kvaliteedi parandamine õpetajate koostöö ja erialase pädevuse tõstmise kaudu” 

Projekti üldiseks eesmärgiks on HKHK õppeprotsessi ajakohastamine ja õpetajate koostöö muutunud õpikäsitluse valguses. Selle elluviimiseks toimub 8 ühenädalast õpirännet (Taani, Soome, Saksamaa ja Hispaania) ning 3 12-päevast erialast praktikat (Soomes ja Prantsusmaal). Osalevad 11 HKHK töötajat ja kutseõpetajat.

 

Toetudes Euroopa kutsekoolide kogemustele on projekti konkreetseteks eesmärkideks

  • uued koostöövormid mooduli- ja projektipõhise õppe elluviimisel
  • uued õppemetoodikad elukestva õppe võtmepädevuste õpetamisel
  • uued haridustehnoloogilised protsessid ja digivahendid õppetöös
  • uued koostöövormid kooli ja ettevõtte vahel õpilaste tööturule vastavaks ettevalmistuseks
  • praktilised erialased oskused läbi stažeerimise ettevõtetes

Projekti periood: 01.juuni 2016 – 30.mai 2017

Taanis käisid IT eriala õpetajad Valdo Nõlvak ja Oliver Karjane

Saksamaal käisid inglise keele õpetaja Liis Rüü ja elektroonika ja matemaatika õpetaja Karlo Hälvin

Soomes käisid ehtusosakonna juhataja Toomas Kivisalu ja Villu Vapper

Hispaanias käisid HKHK direktor Ingrid Danilov ja ÄT osakonna juhataja Marelle Möll

Oulu koolituskeskuses stažeeris tekstiilitöö õpetaja Marju Heldema, loe Marju BLOGI

Hämeenlinna TAVASTIA koolituskeskuses stažeeris sadulsepaeriala õpetaja Janne Muuli, loe Janne BLOGI

Prantsusmaal UFA Branly kutskoolis stažeeris kokaeriala õpetaja Tiina Sootalu

Projekti tegemisi ja tulemusi kajastab BLOGI “Kolleegidega koos

Projektijuht: Heli Heimo

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram